forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

"En framtid du ikke vil ha"Klimaendringene:
Jo, mer CO2 får temperaturen på kloden til å stige!
De såkalte klimaskeptikerne sier at CO2 ikke fører til høyere temperatur på kloden. Eller at CO2 er livets gass, og at høyere temperatur er flotte greier. De «glemmer» at høyere temperaturer har medført klimakatastrofer som har tatt livet av tusener av mennesker. Og det er nok dessverre bare starten.

Klikk bildene for info.
Drivhuseffekt
Drivhuseffekten
CO2-utslipp
CO2-utslipp
Økende temperatur globalt
Økende temperatur
Havstiging
Havstiging
Smeltende isbre - idag
Smeltende isbre
Planetene
Planetene
KlimaNytt

CO2 er det vi kaller en drivhusgass. På samme måten som et drivhus for grønnsaker så vil drivhusgasser gi en høyere temperaturen på kloden enn det normalt vil være. Vi har visst lenge at CO2 er med på å bestemme temperaturen på kloden. Ja, det var helt tilbake i 1895 at den svenske kjemikeren Svante Arrhenius konkluderte at dersom CO2-mengden i atmosfæren dobles så kan det føre til en temperaturøkning på 5 grader på kloden. I 1979 ble verden første klimakonferanse holdt i FN-hovedkvarteret, hvor verdens land ble oppfordret til å forhindre potensielle menneskeskapte klimaendringer.
Heterekorder
I disse dager ser vi hvor alvorlig den globale oppvarmingen kan være. Vi har heterekorder mange steder i verden. Folk har mistet sine hjem, de kan ikke lenger dyrke jorden på grunn av tørke. Ja tørken har til og med ført til krig i Afrika. Is i Arktis smelter og medfører høyere havnivå. Noen steder har sjøen har blitt så varm at det har startet å slippe ut CO2 igjen, noe som er skremmende, for havene som tar opp mesteparten av den CO2-en vi slipper ut. USA har for lenge siden uttrykt bekymring for at folk mange steder i verden vil bli tvunget til å forlate sien land – og at dette kan føre til en tredje verdenskrig.
Jordbanen
Noen mener at det er slik at temperaturen på kloden alltid har endret seg, og et det ikke har noe med CO2 å gjøre. Vel, det riktignok slik at jordbanen og hellingsvinkelen har endret seg gjennom tidene, og at dette endret klimaet mange steder på kloden. Men det vi opplever idag passer ikke inn i de normale syklusene. Det finnes ingen annen forklaring enn en menneskeskapt global oppvarming på det vi opplever idag. Klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter sier at all deres forskning viser dette.
Vulkaner
Noen sier at all CO2-en i atmosfæren skyldes vulkaner – at deres utbrudd medfører mengder av CO2. Ja, det er jo riktig at vulkanutbrudd spyr ut CO2, men de varer for kort og er så sjeldne. Det er slik at menneskene slipper ut mer enn 60 ganger mer CO2 enn vulkaner.
El Niño
Andre skylder på havstrømmen El Niño, som noen år gir uvanlig varmt vann i Stillehavet. Vel, klimaforskerne kjenner selvsagt godt til denne havstrømmen. De vet at den kan være med å gi unormalt vær mange steder på kloden, men den kommer ikke hvert år, og havene har blitt varmere og varmere. Når det gjelder havstrømmer så kan man jo minne om at mer nedbør i nord, noe vi allerede ser, kan tvinge Golfstrømmen sørover. Da får vi klima som i Sibir.
CO2
CO2 er den viktigste drivhusgassen og vi vet at mer CO2 i atmosfæren gir klimaendringer. Det er slik at uten drivhus-gasser som CO2 så ville gjennomsnitts-temperaturen på kloden være minus 18 grader på kloden, ikke 15 grader pluss som det normalt er. Men nå blir det altså beviselig varmere og varmere.
Venus
På vår naboplanet Venus så er det store mengder med CO2, og der er temperaturen omtrent 450 grader plass. Det vil nok være i varmeste laget for selv den mest forfrosne nordmann. Vi ser også at CO2 slippes ut av tundra som smelter og bobler opp av det varmere havet i Sibir, - i tillegg til store mengder av gassen metan, som er mer en 30 grader sterkere drivhusgass enn CO2. Er det ikke på tide at vi ser realiteten i øynene og reduserer vår forbruk av fossilt brennstoff og utslipp av CO2
- før det er for seint?

Terje Dahl
25/7 - 2023

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |