forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Vi støtter aksjonen - vær med:
Flaskepost til Bondevik for å redde sydhavsøyene!

Havet stiger!Changemaker - Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse - har startet
en flaskepostaksjon for å støtte ungdommen i sydhavet, som ber Norges statsminister om å føle ansvar for de skadelige klima-endringene! Vi i sydhav.no støtter aksjonen - hva med deg?

Det var i sommer at Changemaker fikk et brev fra stillehavsungdommen, som var adressert til statsminister Kjell Magne Bondevik. I brevet står det at kirkeungdommen fra over 30 land i stillehavsregionen er svært bekymret over at Norge stadig utvider sin oljevirksomhet, og ber vår statsminister føle ansvar: De ønsker ikke å leve under frykten for å være en "utryddingstruet art" på grunn av politiske beslutninger i Norge.
Sterke ord, men i sydhavet har man fått føle klimaendringene med et stadig økende antall orkaner, bølger som skyller over øyene, jord som skylles vekk, drikkevann som Barn fra Vanuatuødelegges av saltvann, korallrev som dør og ødelegger nærings-grunnlaget på øynene (brevet kan du lese nede på siden).
   Noen av øyboerne har klart å flytte til land som New Zealand og Australia, men de aller fleste sitter igjen, - med frykten for å bli skylt på havet. Norge er verdens nest største olje- og gasseksportør, og det er forbrenning av olje og gass som har skapt, og stadig øker, de skadelige klimaendringene.
Barn i Fransk PolynesiaFlaskepost
Changemaker har satt fokus på konsekvensene av utslipp av klimagasser, og da de mottok brevet fra sydhavet vedtok man å starte en støtteaksjon.
   - Brevet vi har fått fra Stillehavet er et utrolig viktig brev, sier Sven Sandvik, leder i Changemakers klimapolitiske utvalg. - Ungdommene i Stillehavet sier klart i fra at norsk oljepolitikk ødelegger for framtida deres. Dette må Bondevik lytte til – det handler om demokrati.
   Man har trykket opp tusenvis av kopier av brevet fra sydhavet, får folk i Norge til å skrive under, putter brevene i flasker og så skal man overrekke flaskeposten til statsminister Kjell Magne Bondevik.
Ja, jeg sender e-flaskepost og støtter opp!


Navn:
 
E-post adresse:
 
Vær med på e-mail!
Gjennom lokalaksjoner over hele Norge håper Changemaker på å få nok flaskepost til at vår statsminister ikke kan ignorere ropet om hjelp. For at flest mulig skal få sjansen til å være med kan man også sende elektronisk flaske post!
    - Vi vil samle opp alle e-postene, putte dem i flasker og overlevere dem til statsministeren, sier Anne Marte Skaland, som sitter i Changemakers sentralstyre.
   Vi i Sydhav på nettet er selvsagt med på å støtte aksjonen, og til høyre kan du fylle inn ditt navn og sende inn din flaskepost!

Her det det åpne brevet til statsminister Bondevik fra kirkeungdommen i Stillehavet :


Kjære Kjell Magne Bondevik
Kirkenes verdensråd i Stillehavet samler kirkesamfunn fra 30 til 40 ulike land i en region med en totalbefolkning på cirka 7 millioner. Vi, ungdommen, i disse kirkene vil uttrykke vår bekymring
    De spør sikkert hvem vi er, som forsøker å bli hørt av lederen i et land som er ukjent for oss, og som få av oss noen gang vil få muligheten til å besøke? Hvorfor er vi så opptatt av Norges utviklingsstrategier innenfor oljesektoren?
    Med all respekt Bondevik, de kjenner kanskje ikke til alle øynasjonene vår. Noen er så små at man kan reise rundt dem på mindre enn to timer, men de er likevel befolket. Siden vi er lokalisert på hver vår halvkule, kjenner dere kanskje heller ikke til forholdene våre. Deres beslutninger om å utvide oljevirksomheten vil bidra til globale klimaendringer som skaper store katastrofer hos oss.
    Det er vi som merker den økende drivhuseffekten. Vi blir stadig angrepet av stormer, sykloner, flom, og jordras. Kystene våres eroderes vekk, koralrevene blekner og dør ut. Inntrenging av saltvann truer ferskvanns forsyningen vår og fertiliteten til jordsmonnet svekkes. De uforutsigbare værforholdene utgjør en risiko for livsgrunnlaget vårt; jordbruket, dyra og de små øyene. Glem ikke at vi er kategorisert som utviklingsland!
    En del av våre innbyggere har allerede forlatt øyene og flyttet til New Zealand og Australia på grunn av det stadig stigende havnivået. En ekspansiv norsk oljepolitikk vil medføre enda flere folketomme synkende øyer i Stillehavet.
    Vi har ikke ressurser til å barrikadere oss med høye diker. Naturens krefter overgår oss mennesker. Vi klarer heller ikke å heve øyene opp igjen fra havet, til slik naturen en gang formet dem.
    En ting vet vi sikkert, og det er at vi må banke på dører som deres, Kjell Magne Bondevik. Vi må få politikere som deg til å lytte til oss. Vi ønsker ikke å føle frykten for å bli karakterisert som enda en "utryddingstruet art" som følge av en utvikling og beslutninger tatt i land som deres.
    Vi ber om at dere må fatte rettferdige beslutninger i henhold til oljeutvidingen. Ikke glem oss i beslutningsprosessen.
    Gud velsigne deg Bondevik
Vennlige hilsener
Pacific Youth


For å komme til Terje Dahls tidligere "Redd Tuvalu!"- aksjon, klikk her.
For å komme til Terje Dahls artikkel i KlimaNytt om Norges ansvar, klikk her.
For å komme til Changemakers egne sider om flaskepostaksjonen, klikk her.


Tips en venn :
"
Har du lest om flaskepostaksjonen hvor sydhavsungdommen ber Bondevik vise ansvar for at øyene ødelegges av klimaendringene?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):


forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker  | billetter | kontakt |