forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

MarquesasøyeneMilitærsjef og statsminister i Fiji:
Diktator eller frelser?

Det britiske samveldet fordømmer den politiske situasjonen i Fiji etter at militærsjef Frank Bainimarama ble gjeninnsatt som statsminister av landets president, etter at grunnloven ble satt til side. De vil kaste Fiji ut av samveldet, mens Australia og USA forkynner sanksjoner. Er det slik som den vestlige verden ser det - at Frank Bainimarama er en herskesyk diktator, eller er det slik mange i Fiji ser det - at han er den eneste som kan redde landet fra total katastrofe?

Da Fijis ankedomstol i denne måneden (april 2009) dømte at den sittende regjeringen var ulovlig oppnevnt søkte militærsjef Frank Bainimarama straks avskjed som statsminister. President Ratu Josefa Iloilo sparket umiddelbart dommerne, opphevet grunnloven og erklærte unntakstilstand. Med all makt i sine hender gjenoppnevnte han Bainimarama som statsminister. Bainimarama gjenoppnevnte sine tidligere ministere og vips var alt som før. Også når det gjelder den vestlige verdens krav om å gjenopprette demokrati ved umiddelbart å holde nye valg, for nå har president og statsminister sagt at med den nye situasjonen så er det naturlig at det ikke kan bli noe valg på noen år.
Statskupp
Det var i desember 2006 at militærsjef Frank Bainimarama gjorde statskupp ved å fjerne statsminister Laisenia Qarase og hans regjering. Ironisk nok var dette den samme mannen og den samme regjeringen som Bainimarama fikk innsatt etter at han og militæret nøytraliserte kuppforsøket av George Speight i år 2000. Bainimarama gjorde seg selv til midlertidig statsminister, oppnevnte Iloilo til president, som så oppnevnte Qarase til statsminister. Qarase ble så seinere gjenvalgt til statsminister gjennom ordinære valg.
   Tonen mellom Qarase og Bainimarama ble ganske raskt svært uvennlig. Bainamaramai hevdet at regjeringen var korrupt og rasistisk - og at lovforslagene den kom med ville ødelegge Fiji som nasjon. Etter en rekke offentlige advarsler om at han ikke ville tillate at dette skjedde gjorde militæret et blodløst statskupp, ved å sette Qarase i husarrest og fjerne hans regjering fra sine posisjoner - med full støtte fra president Iloilo.
Kuppkultur
Mange mener det har blitt en kuppkultur i Fiji, - en kuppkultur som på det sterkeste fordømmes av den vestlige verden. Det var jo slik at generalmajor Sitiveni Rabuka gjorde to militærkupp på rad i 1987, og så kom den forsmådde forretningsmannen George Speight med kuppet mot Mahendra Chaudhry i 2000, hvor regjeringen ble holdt som gisler i parlamentsbygningen i 56 dager. Og så Frank Bainimarama som fjernet den tilsynelatende folkevalgte statsministeren Laisenia Qarase.
Del av kaka
Sitiveni Rabuka sa det rett ut etter sine kupp i 1987: - Det fijianske folket vil ha en større del av kaka!
    Det han mente var at fijianerne, de som kalles den melanesiske urbefolkningen, ønsket å ha større økonomiske fordeler - mer penger!
   Det er ingen hemmelighet et den sterke økonomiske situasjonen Fiji, etter at landet ble en egen republikk i 1970, for en stor del skyltes hardt arbeid på sukkerrørsmarkene av den indisk-ættede delen av befolkningen. Det var de som hadde bakt kaken som Rabuka ville dele ut!
   Rabuka innførte lover som ga fijianerne spesielle rettigheter - både når det gjaldt politiske valg og folks privatsituasjon. Fijianerne var nå sikret et flertall i parlamentet, selv om partier dominert av indisk ættede politikere skulle få flere stemmer under valgene. De var prioritert når det gjaldt skoleplasser og universitet, det ble stilt mindre krav når det gjaldt resultater under eksamener. Fijianerne fikk også lettere og gunstigere lån enn andre raser i landet, pluss skattelettelser og preferanser i forretningslivet.
   (Nå må det i parantes kanskje nevnes at de som kalles "fijianere" egentlig ikke er urbefolkningen i Fiji, de er en blanding av melanesiere og polynesiere, sansynligvis ved at melanesiere fra øyene i nordvest "overtok" landet fra de første polynesierne.)
Fijis økonomi i fare
Rabukas reformer gjorde kanskje livet lettere for noen fijianere, spesielt de som klarte å stikke et sugerør inn i statskassa uten å behøve å være redd for å bli tatt for korrupsjon og økonomisk vinning, men for folk flest var det ikke så lett. Spesielt vanskelig ble det da Qarase-regjeringen gjenopprettet og økte den momsen på de meste vanlige dagligvarene som Mahendra Chaudhrys regjering hadde fjernet for å hjelpe de fattige. For de som jobbet ute på sukkerørsmarkene ble det enda vanskeligere. De leieavtalene som de indisk-ættede farmerne hadde inngått med de fijianske høvdingene for å få lov til å dyrke sukkerrør startet å løpe ut - og til sin forskrekkelse oppdaget de at høvdingene ikke fornyet avtalene. I mange, mange tilfelle var det heller slik at høvdingene overtok husene og maskinene som de indisk-ættede hadde slitt livet av seg for å få råd til - og rett og slett kjeppjaget familiene av gårde mot en svært så håpesløs framtid. Med en sukkerindustri i fullt fall, og titusener av folk uten inntekter og hjem, var det klart at Fijis økonomi sto i fare. Rabukas og Speights militærkupp gjorde heller ikke noe særlig godt for turistindustri og potensielle utenlandske investorer. Man begynte også å se mer enn konturene av korrupsjon innen styre og stell.
Blodløst
I desember 2006 hadde militærsjef Frank Bainimarama, etter eget utsagn, fått nok av at Qarase og hans regjering ødela Fiji: Han så ikke noen annen mulighet enn å gjøre et raskt og blodløst kupp. Den vestlige verden raste mot nok et militærkupp og forlangte at Bainimarama og presidenten snarest utskrev til nyvalg: Fiji måtte tilbake til demokrati. Men hadde man et demokrati i Fiji - og var Qaurases regjering lovlig valgt?
   Hvis Bainimaramas regjering er ulovlig, så er det heller ikke noen tvil om at Qarases regjering var ulovlig, på tross av tilsynelatende lovlige valg i andre omgang (selv om valgene faktisk i etterkant ble dømt ulovlige på grunn av valgfusk, noe Qarase ikke brydde seg om!). For man har utrolig nok klart å glemme den indisk-ættede Mahendra Chaudhrys regjering! Skal man tilbake til en lovlig valgt regjering må Chaudhry innkalles til posisjonen som statsminister på nytt - han har aldri sagt den fra seg!
Folkevalgt
Når man sier at Fiji må tilbake til demokrati så tenker man nok ikke på at Fiji aldri har hatt noe reelt demokrati. Riktignok har man politiske valg i landet, men kan man stemme på hvem man vil?
  I Fiji står høvdingsystemet fortsatt sterkt. Det vil være utenkelig for en mann eller kvinne ute på landsbygden å stemme på en annen politiker enn den høvdingen sier de skal stemme på. Og høvdingen sier gjerne sterkt ifra hvilken stemmeseddel de skal putte i boksen - og sjekker hvordan folkene har stemt når sedlene telles opp!    Tidligere var høvdingene landsfadere som passet godt på sine, men i dag er det utallige eksempler på at mange høvdinger tenker langt mer på sin egen lommebok enn landsbyboernes velferd. Noe som kommer tilsyne der de kjører rundt i de dyreste bilene man kan få kjøpt i Fiji!
   Det har ikke kommet godt nok fram i media, men den kampen som Bainimarama først og fremst kjemper er kampen mot høvdingsystemet. Han er selv høvding, men bruker ikke høvdingtittelen og er av den klare mening at hvis man skal få ekte demokrati i Fiji så må høvdingene frataes all politisk makt.
   Om han klarer å vinne den kampen er usikkert, spesielt siden det utenlandske media og de utenlandske politikerne ikke kjenner det fijianske høvdingsystemet og den fijianske mentaliteten godt nok. De vil presse Bainimarama til å gå tilbake til demokrati med nyvalg, men det syntes ganske klart at dette ikke vil medføre noe ekte demokrati. Det vil høyst sannsynlig kun føre til at Qarase eller en annen politiker på godfot med høvdingene vil komme til makten.
   Så det er ikke uten grunn at Bainimarama gjorde seg selv til generalsekretær for høvdingrådet (The Great Counsil of Chiefs), og så prøvde å legge ned hele rådet ved å forby framtidige møter (dette medførte blant annet en av Fijis fremste høvdingsønner fysisk angrep Bainimarams sønn). Høvdingrådet ligger fortsatt brakk, man er redd for militærets våpen og tør ikke holde møter, men det er hevet over enhver tvil at høvdingene i Fiji langt fra ønsker å miste den makten de har hatt over Fijis styre og stell - og over folk og penger.
Media i stramt grep
Bainimarama kjemper en kamp som fort kan medføre opprør og blodutgytelse, og det er nok en av grunnene til at han prøver å holde media i et stramt grep: Med for mye negativisme mot hans regjering vil høvdingene kunne hisse folk opp og få dem til å tro at de kan gå til opprør mot militærsjefen og hans styre uten at det vil få noen følger. Det er helt klart at forsøk på å kneble media oppfattes svært negativt av den vestlige verden, men det er mulig at Bainimarama mener at dette i en overgangsperiode er bedre enn at folk dør - at den vestlige verden uansett har et feil bilde av hva som skjer i Fiji.
Turistene merker ikke noe
Turistene i Fiji merker ikke noe til at landet er i unntakstilstand og at det er politiske problemer. Det er i de politiske kontorene i hovedstaden Suva at kampen foregår - ikke på hotellene eller ute i landsbygda. Alt er stille og fredelig, folkene er vennlige som alltid og strendene like hvite.
Behandlet likt
Statsminister og militærsjef Frank Bainimarama sier at han ønsker et Fiji hvor alle blir behandlet likt, hvor rasisme og korrupsjon ikke ødelegger landets fremtid. At det er en vanskelig prossess og at han trenger tid til å få ryddet opp i korrupsjon og få forandret reglene for politiske valg så de blir demokratiske på ekte.
   Skal vi kunne tro på hans ønsker - eller er det er kun et skalkeskjul for et enormt maktbehov? Det er et spørsmål vi neppe kommer til å få svar på. Omverdenen syntes å ha bestemt at et snarest mulig folkevalg på en ny regjering er eneste vei å gå for å få demokrati i Fiji. Det er sikkert høvdingene glade for.

Av Terje Dahl


For våre faktasider om Fiji - klikk her.

Tips en venn : "Har du lest artiklen i internettmagasinet Sydhav: "Militærsjef og statsminister i Fiji: Diktator eller frelser?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |