forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Statue fra Marquesasøyene.
Sydhavets statuer:

Guder fra verdensrommet?
Erich von Däniken har blitt verdenskjent for sitt spørsmål: Har jorden hatt besøk av utenomjordiske i fortiden? Selv om arkeologer flest avviser teoriene hans som reneste tull, så er det spennende å se hvordan de passer inn i sydhavet: For i sydhavet finnes det mange legender som forteller om guder som kom fra himmelen og mange statuer av vesener som ikke ser ut til å være av denne jord!

De statuene i sydhavet som ser mest utenomjordiske ut finner du på Marquesasøyene i Fransk Polynesia. Store runde øyene, store hoder. Noe som kan se ut som astronaut-drakter, med hjelmer og gravitasjonsstøvler. Romfarere fra en annen planet? Vel, det finnes ingen legender som sier at statuene forstiller aliens fra verdensrommet. Eneboeren Tei Tetua på Fatu Hiva, som Thor Heyerdahl bodde hos tilbake i 1937, fortalte vår landsmann at steinstatuene forestilte Tiki - øyboernes stamfar som kom seilende over havet fra øst. Likevel er ikke bildet helt klart, for ifølge noen legender fra Marquesasøyene er Tiki en gud, og guder bor jo gjerne i himmelen. Også i sydhavet!
Utenomjordiske forfedre
Statue Maquesasøyene
Statuer fra Marquesasøyene
Erik Von Däniken lurer på om de gudene vi finner i Bibelen og andre gamle religiøse skrifter i virkeligheten var våre utenomjordiske forfedre, som skapte menneskene, homo zapiens, gjennom vitenskapelige eksperimenter.
    Vi får først titte litt på de eldste beretningene om hvordan menneskene er skapt - og starte med sydhavet. Skapelses-beretningene over hele sydhavet er ganske like, selv om navnene på gudene og deres roller kan variere. Felles for beretningene er at alt først er kun tomhet - et tomt verdensrom. Så dukker havet, himmelen og jorden opp. Himmelen er gjerne så nære jorden at den må dyttes opp for at gudene skal få plass, og for at det skal bli lyst. Gudene gifter seg gjerne med jordens mennesker, som de selv har skapt. Avkommene blir således blir både gud og menneske. Derfor er det så viktig for folk i sydhavet å holde rede på sitt stamtre, og høvdingene kunne før i tiden nevne navnene på alle sine forfedre helt tilbake til gudene. Et problem for arkeologene er at hvis man på bakgrunn av disse stamtavlene, og med en gjennomsnittsalder på 25 år, regner ut hvor når de første menneskene dukket opp på Marquesasøyene så komme man tilbake til 2000 år før Kristus. Det skal være alt for tidlig, ifølge gjeldende teorier fantes det ikke mennesker på øyene så langt tilbake i tiden.
Statue på Påskeøya. Klikk for artikkel!
Statue, moai, på Påskeøya
Påskeøyas kjemper
De mest kjente statuene i sydhavet er de fra Påskeøya: De mystiske moaiene av stein, over 800 i tallet. Den høyeste som står oppreist er like høy som en fire etasjes boligblokk! Umenneskelig arbeid, spør du meg. Eller utenomjordisk? I sin første bok skriver Erik von Däniken at besøkende fra verdensrommet kan ha reist de første steinstatuene som et minne om seg selv, før de forlot Påskeøya. Han skriver også moaiene er av en steinsort som ikke finnes på øya, og at siden det ikke er trær på øya så har man ikke rullet statuene på tømmerstokker. Vel, det finnes moiaer som enda ikke er hogget ferdig og henger fast i fjellveggen - og arkeologene fra Kon-Tiki museet har funnet bevis for at Påskeøya en gang har vært bevokst. Däniken bommet nok litt her!
Levende ansikter
En av de mest aksepterte teoriene om moaiene er at de forestiller avdøde høvdinger, men husk den nære sammenhengen mellom guder og høvdinger. På Påskeøya sier legenden at Hota Matua var høvdingen som ledet den første bosettingen til Påskeøya fra det legendariske landet Hiva da det sank i havet. Men hans oldefar var guden Tangaroa! Da de første hvite kom til Påskeøya fikk de høre at statuene var "aringa ora",
Fotspor i Kiribati - og Terje Dahls egen fot!
Fotspor Kiribati
levende ansikter fra fortiden. Uten navn - verken etter høvdinger eller guder.
Gigantiske graver
Erik von Däniken reiste til Kiribati i sydhavet på jakt etter sport etter utenomjordiske. Kanskje ikke en av sveitserens mest vellykkete ekspedisjoner, men han ble konfrontert med troen på at kjemper hadde eksistert i sydhavet. Han fant ingen kjempemessige steinstatuer, kun store fot- og fingeravtrykk i korallsteinen og to
gigantiske graver hvor kjemper skulle være begravet. Vel, hadde Däniken reist til nabolandet Tuvalu i sør, til atollen Nukulaelae hvor jeg selv har bodd, hadde han funnet en diger grav på en av de ubebodde øyene på
Kjempens grav på Nukulaelae.  Klikk for artikkel!
Kjempens grav, Nukulaelae.
Terje Dahl ved Nan Madols murer. Klikk for artikkel.
Terje Dahl ved Nan Madols murer.
korallrevet. Her skal kjempen Te Valu ligget begravet. Han hadde vært en blanding av ånd og menneske, han kunne fly - og drepte småbarn. Da to japanske arkeologer gjorde seg klare til å åpne graven etter de innfødtes egne ønsker, fikk man brått kalde føtter, stoppet arbeidet og nedla forbud mot graven skulle røres. Det var for farlig.
Nan Madol - kjemper og flygende guder
Et av de mest mystiske steder i sydhavet, ja hele verden, er ruinbyen Nan Madol i Pohnpei. På et tidevannsplatå er det nærmere hundre kunstige øyer, med byggverk av stein - lagt på hverandre nesten som tømmerstokker. Hvem som bygget Nan Madol og hvorfor er det ingen som vet, men de innfødte er livredde stedet den dag i dag. Skjelettet av en kjempe skal ha blitt funnet i ruinene, som minst er 2000 år gamle. Erik Von Däniken spør hvem som kan ha klart å legge på plass de mange tusen basaltblokkene i Nan Madol, de veier opp til 50 tonn, og lurer på om det kan ha vært utenomjordiske med i spillet. Det han nok ikke er klar over er at det faktisk finnes legender som sier at gudene bodde i himmelen over Nan Madol, og at de fraktet innfødte opp og ned i flygende kanoer for å lære dem hvordan de skulle utvikle sitt samfunn!
Seks fingre og tær
Mange av statuene både på Påskeøya og Marquesasøyene har seks fingre, noe som arkeologene merkelig nok ikke har sett, eller har valgt å overse. Men følger man dette sporet så
Statue Maquesasøyene. Klikk for artikkel.
Seks fingre, Marquesasøyene
Seks fingre, Esna, Egypt.
Seks fingre - her i Egypt
Skjelett av kjempe.
Skjelett av kjempe
oppdager man at det er utrolig spennende, for seks fingre og tær dukker opp så mange steder. Som i gamle religionshistorier: Goliat, kjempen i Bibelen, hadde seks fingre og tær. Han og de andre kjempene som levde på den tiden var ifølge Bibelen av den rasen som oppsto da Guds sønner fikk avkom med menneskenes døtre. Det finnes også en klar sammenheng mellom Bibelens beretning og det gamle sumerriket, hvor man antar sivilisasjonen oppsto: Det var her Goliat og hans
rase kom fra. Fortsatt finnes det sumeriske steintavler som viser guder med seks fingre. 6-talls systemet, som har vært brukt opp til våre dager og som vi fortsatt bruker når det gjelder tid, kom fra sumerriket. Tilfeldig?
Rakk dem til knærne
Fotsporene og fingeravtrykkene etter kjempene i Kiribati har seks fingre. I New Zealand forteller legender om kjemper før maoriene, og det skal flere ganger være funnet skjeletter av kjemper med seks fingre og tær. Også i Nord-Amerika finnes enormt store fotavtrykk i stein, med seks tær, og det finnes faktisk nålevende i en mystisk slekt som har seks fingre! Hopi- indianerne i Nord-Amerika sier de kom fra et land i Stillehavet, og ble ledet over havet av sine guder da havet steg. Gudene kunne fly, og en av dem var Himmel-Kachina'en med seks fingre. Fra mayaene i
Statue Maquesasøyene
Sumersk gud
- seks fingre
Statue Hawaii
Statue fra Hawaii
Mexico har vi også historier om seks fingre. En av dem som hadde det var herskeren Chah-Bahlum, som var sønn av Pacal, han som skal ha grunnlagt den berømte ruinbyen Paleque (det finnes legender som sier at byen ble grunnlagt av hopiene som kom nordover fra Sør-Amerika, etter at de hadde kommet i land). I Australia fortelle de aboriginale legendene om hvite kjemper som levde der før dem, og både her og på den knøttligge øya Pitcairn skal det ha vært funnet steinverktøy som er alt for tunge til at vanlige mennesker skal kunne ha brukt dem. I Peru finner vi inkalegender om kjemper med seks fingre og tær, de var så høye at et vanlig menneske rakk dem til knærne. De kom i land fra Stillehavet!
Stjernebildet Pleiadene
Glemte vi bort Von Däniken og hans romfarere nå, i opphisselsen over å oppdage det spennende sporet med de seks fingrene? Slettes ikke. Guder og gudesønner med seks fingre, finnes i legender og religionsberetninger over hele verden, inkludert sydhavet - og felles er at de kom ned til jorden fra himmelen! Ja, i Hawaiis skapelses-beretning Kumulipu heter det seg at gudenes hjemsted er stjernebildet Pleiadene og at menneskene stammet fra dem. Alt hadde en sammenheng - gudene, jorden, verdensrommet! Også i sumerriket, i det eldgamle Mesepotamia, trodde man at deres guder kom fra himmelen, nettopp fra Pleiadene!
Roswell
Hvis de kom fra himmelen, kom de i UFOer - slike som vi av og til hører historier om i dag? En av de mest fascinerende historiene om UFOer som skal ha landet på jorden er kanskje den fra Roswell i New Mexico, USA. De militære var ganske raskt på pletten da det kom ut rykter om at en UFO hadde styrtet der i 1947. Først bekreftet de på nyhetene hadde at man hadde funnete et havarert utenomjordisk fartøy, men tre dager
Fra Roswell-filmen.
Fra Roswell-filmen. En alien?
Angivelig bokser fra Roswell
Angivelig bokser fra Roswell
etterpå f orandret militæret mening og sa at det kun var en værballong. Mange år etter hendelsen dukket det opp en film, som angivelig viser en obduksjon av de vesenene som styrtet med UFOen, som de militære skulle ha fraktet til en hemmelig base. Man diskuterer fortsatt om filmen er ekte og om USAs regjering prøvde, og prøver, å dekke over det hele. Vel, filmen viser to små menneskelignende skikkelser med store hoder - og seks fingre. En soldat som angivelig var med på oppryddingen etter krasjet har fortalt at et av vesenene var levende, at det klamret seg til en boks det holdt foran magen - og skrek stygt da han sparket boksen vekk. Det skal ha blitt funnet inskripsjoner som lignet på semittisk (fønisk, egyptisk, gresk, sumersk) på restene av ufoen.
Funnet sted
Tilbake til sydhavet. Noen mener at øyboerne i sydhavet kjapt plukket opp historiene de hørte fra de første misjonærene, og at deres skapelsesberetninger og legender derfor er så like Bibelens - de har "stjålet" dem. Men det er slik at de i sydhavets legender ikke finnes noen historier
Statue Maquesasøyene
David og Goliat - bibelen hadde kjemper!
om Jesus, og å fortelle om Jesus prioritert misjonærene foran Genesis, så det er nok ganske klart at legendene eksisterte før de hvite kom. Å gå over til misjonærenes kristendommen var ikke noe problem for øyboerne, de kjente jo de fleste historiene fra før! Skaperguden var den samme som deres, han hadde bare et annet navn, noe som jo var naturlig i et annet språk!
   For øyboerne er historiene om flygende kjemper og guder som kom fra himmelen og fikk barn med menneskene fortsatt den dag i dag mer enn eventyr - de beskriver hendelser man mener har funnet sted. Og det var fram til våre tider derfor, som tidligere nevnt, viktig for høvdingene å kunne ramse opp alle sine forfedre, man var jo tross alt i slekt med gudene!
Viktig spørsmål
Erik Von Däniken har blitt beskyldt for å være en løgner og sjarlatan,
Statue Maquesasøyene
Statue fra Marquesasøyene
men det er nok med han som med Ibsen: "Mitt kall er ei at svare, kun at spørge!". Däniken kommer ikke med bombastiske "sannheter", men spør om kloden vår kan ha hatt besøk fra verdensrommet. Og hvorfor skulle det være så mye mer å bli forarget over at våre stamfedre kanskje kom fra verdensrommet enn at vi stammer fra apene? Med utgangspunkt i at statuer i sydhavet kan se meget spesielle og "utenomjordiske" ut har jeg gjort det samme i denne artikkelen. Jeg spør. Svaret? Jeg har heller ikke noe svar, men kanskje jeg har pirret din nysgjerrighet, på samme måte som min har blitt pirret under arbeidet med å samle inn informasjon?
    Uansett hva du velger å tro om sydhavets guder og deres utseende, så jeg tror at et av mine spørsmål er viktig: Hvorfor har eldgamle steinstatuer, i sydhavet og verden ellers, så ofte seks fingre?


Av Terje Dahl


Tanker når det gjelder denne artikkelen? Send e email til terje@sydhav.no
For å komme til våre artikler om stauene i sydhavet, - klikk her.
For å komme til vår debattside om statuene i sydhavet, - klikk her.
For å komme til vår artikkel: "Sydhavsruiner på planeten Mars?", - klikk her.
For å komme til vår artikkel om kjempens grav i Tuvalu, - klikk her.
Se våre forslag til drømmeturer til sydhavet, - klikk her

Tips en venn : "Har du lest artiklen om sydhavets statuer: "Guder fra verdensrommet?" i internett-magasinet "Sydhav på nettet?" - sydhav.no?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |