Annonser
 Kart
 Fakta
 Tips
 Oppslag
 Nyheter
 Artikler
 Debatt
 Video
 Musikk
 Mat  
 Helse  
 
Mysterier
 Linker
 Kontakt

 Forside

  
  Sydhav
  på nettetÅ ANNONSERE I "SYDHAV PÅ NETTET"

Verdens største nettmagasin om sydhavet - og det er norsk!

"Det er ikke bare de
som drømmer om å
reise til sydhavet som leser vårt nettmagasin"
"Sydhav på nettet", sydhav.no, er verdens største nettmagasin i sitt slag , - selve sydhavstedet på internett. Her får man all mulig informasjon om landene, - noe som trenges siden det er dårlig med andre norske og utenlandske internettsider med informasjon om øyene i Stillehavet. De som finnes har gjerne sparsomt med opplysninger - og ofte inneholder de mange feil. Vi kjenner sydhavet ut og inn, og setter vår ære i å gi mest mulig informasjon om drømmeøyene - i tillegg til stadig å bringe spennende artikler.
"Sydhav på nettet" - skaper økende interesse
"Sydhav på nettet" treffer de reiselystne midt i hjertet. Folk i Norge reiser mer og mer, og prøver nye og spennende reisemål. For de fleste har sydhavet vært en drøm, noe man har trodd er en uoppnåelig. Vel, det er lov til å drømme og å lese om sydhavet på nettet er gratis. Men "Sydhav på nettet" gjør mer enn å få folk til å drømme seg bort til kritthvite strender og vaiende palmer. Vi har skapt en økende interesse for sydhavet og fått folk til å forstå at sydhavet faktisk er et reisemål som ikke bare hører hjemme i drømmene!
Et unikt annonsemedium for reiserelaterte produkter
Det blir stadig viktigere å annonser i et medium hvor produktet man annonser for hører hjemme. "Sydhav på nettet" treffer målgruppen for alle reiserelaterte produkter - folk som er interessert i å reise, og som vil ha brukt for produktet man annonserer for. Og det er ikke bare de som drømmer om å reise til sydhavet som leser vårt nettmagasin!
"Sydhav på nettet" - med en redaktør som kjenner sydhavet
Redaktøren for "Sydhav på nettet" er Terje Dahl, den i Norge som kan mest om sydhavet. Ikke bare har han besøk landene og øyene, han har også bodd der i mange år og er gift med en polynesisk høvdingdatter! Terje Dahl har utgitt fire bøker om sine sydhavseventyr og skrevet et utall artikler - og figurerer ofte i radio, aviser og TV.
Gunstige priser
Vi har annonsepriser som konkurrerer svært bra i markedet, med mange muligheter for effektiv annonsering på våre sider.
Det er mulig å inngå spesialavtaler, som rabatter for lange annonseperioder, introduksjons-tilbud for ny annonsør osv.
For å se våre annonsepriser og - muligheter - klikk her

Flere opplysninger - interessert i å annonsere?
Kontakt oss via epost: post@sydhav.no


forside kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt video | musikk | mathelse | mysterier  | linker | kontakt |