Bølge sluker Manhattan
Miljøkatastrofefilmen The Day After Tomorrow:
Ren fantasi eller hva vi kan vente oss?

Filmen The Day After Tomorrow viser scener hvor en tidevannsbølge drukner Manhattan
og verden brått går inn i en ny istid: Klima-katastrofer forårsaket av global oppvarming. Dette ble for sterkt for NASA, og man ga sine forskere munnkurv: De skulle ikke få uttale
seg om mulighetene for slike hendelser.
Var det fordi katastrofescenene er ren fantasi
- eller fordi de viser hva vi kan vente oss?

Første april 2004 sendte pressesjefen ved NASAs Goddard Space Flight Center ut et skriv:
- Ingen fra NASA skal gi intervjuer eller kommentere noe som har med filmen å gjøre.
Hvorfor skulle de ikke få gjøre det? Den amerikanske avisa New York Times sier at NASA er nervøse for at filmen skal føre til kritikk av klimapolitikken til president George Bush http://www.nytimes.com/2004/04/25/national/25MOVI.html. Vel, hadde det vært slik, så ville det beste vel ha vært at NASAs forskere kunne si til alle interesserte at miljøkatastrofen som filmen beskriver slettes ikke har noen vitenskapelig holdbarhet, og at vi ikke behøver å være redde for en farlig klimaforandring. Ja, de kunne jo til og med ha gått ut med en pressemelding som forklarte at filmen bare er ren fantasi. Så kanskje de likevel ville sette munnkurv på sine forskere nettopp fordi filmens katastrofebudskap slettes ikke var så usannsynlig?
Snøstorm
Filmen viser snøstorm i New Dehli i India, et sted hvor snø alltid har vært utenkelig. Vel, FNs klimapanel, som består av verdens ledende klimaforskere, har i ti år advart om at den globale oppvarmingen forårsaket av fossile brennstoff som kull, gass og olje, vil medføre mer ekstremt vær. Snø på de utenkeligste steder er faktisk ikke lenger utenkelig. I fjor kunne vi lese om uventet kulde og snø som drepte flere hundre barn og voksne blant annet i Sør Amerika, Sør Asia, USA og Sør Europa. Ja, i år kunne vi lese om snøstormer i Helles og på Kypros - og at over to hundre mennesker frøs i hjel nettopp i India! Les mer! file:///C:/sydhav/terje/klima_0104.htm#kulde
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article.jhtml?articleID=700151
Golfstrømmen
I filmen kollapser Golfstrømmen, som bringer varmt vann til østkysten av USA og Vest-Europa, inkludert Norge, og vi får en ny istid i løpet av et par dager. Ifølge The Guardian er flere forskere uenig i at Golfstrømmen vil kunne kollapse og at en ny istid er et mulig scenario. Vel, i norske aviser har vi kunnet lese at Golfstrømmen plutselig har startet å variere kraftig i styrke og at den kan bli svekket allerede om noen tiår. Selv om vi ikke får en plutselig istid så risikerer vi i alle fall å få klima som i Sibir! Les mer
Flodbølge
Det som sikkert fikk NASA til å reagere mest var nok scenen hvor Manhattan i New York ble slukt av en enorm flodbølge. Klart de ble bekymret for at folk i USA ville bli redde når de så en slik ødeleggelse i sitt eget land!
Undertegnede måtte selv flytte fra sitt hjem i sydhavsnasjonen Tuvalu fordi enorme bølger skylte over de panneflate øyene i landet. Her har klimaforandringen allerede vært en realitet i flere år: Det startet å dukke opp orkaner i et land som ifølge lærebøkene ligger for nære ekvator til at det skal kunne få orkaner. Orkaner som pisker opp livstruende bølger for et land hvor gjennomsnittshøyden er mindre enn to meter over havet. Les mer.
Stigende havnivå
I Tuvalu lever man også med den framtidsutsikten at hele landet vil ligge under vann om noen år på grunn av stigende havnivå forårsaket av den globale oppvarmingen, med termisk utvidelse av vannet i havet og nedsmelting av is på sydpolen. Man har faktisk blitt så vant til å leve med klimatrusseler at ingen av øyboerne reagerte noe særlig da media verden over nylig kunne fortelle at landet sannsynligvis ville bli oversvømmet av en rekordhøy springflod! Les mer.
Millioner vil dø
Like før jul la verdens helseorganisasjon (WHO) fram beregninger som viser at 150.000 mennesker mistet livet i år 2000 som følge av global oppvarming, og at millioner kan komme til å dø de neste årene. Ja, forskerne er faktisk redde for at en firedel av alt liv på land kan komme til å bli utryddet innen 2050 på grunn av menneskeskapte klimaforandringer! Les mer
Enda verre enn filmen?
Filmens katastrofescener var så ekstreme at forskerne fikk munnkurv. Men hva om det faktisk er slik det vil kunne gå - eller enda verre? Problemet med klimaforandringen er at det er vanskelig å lage nøyaktige prognoser av hva som vil skje. Forskerne har nå i et par år arbeidet med å lage værkart som forteller hvilke områder som sannsynligvis vil oppleve mer nedbør og hvilke som vil oppleve mindre. Men selv om man også jobber hardt for å lage sandsynelige scenarioer er det med de data forskerne har så godt som umulig for å si hvor ødeleggende og plutselige eventuelle katastrofer vil bli, og hvor de vil slå til.
Skjedd før?
Hva om vi nå har hatt menneskapte klimaforandringer tidligere? Thor Heyerdahl våget å stille dette spørsmålet, han lurte på om tidshjulet har gått rundt en eller flere ganger før, at vi hadde ødelagt våre sivilisasjoner på andre tidspunkter i menneskenes historie - og at vi nå er i ferd med å gjøre dette igjen. I gamle legender og religiøse skrifter verden over finner vi at menneskeheten nesten gikk til grunne i hav og vann, og at det var menneskenes skyld - som i beretningen om syndefloden. At klimakatastrofer kan ha skjedd brått er heller ikke umulig, man har i Alaska funnet hundrevis av matmutter og andre forhistoriske dyr nedfrosset midt i et måltid, som om en gigantisk bølge hadde skylt over dem!
Polskifte
Satellittbilder viser at kloden vår har fått en svak rugbyballfasong, den er ikke lenger rund som en fotball. Dette skyldes den globale oppvarmingen. Havet har utvidet seg fordi det har blitt varmere og vi har en kraftig issmelting og vannforskyving fra polene - og på grunn av jordrotasjonen hoper det seg opp ved ekvator.
I første halvdel av 1900-tallet var det en del forskere, forfattere og mystikere som hevdet at vi har hatt enorme katastrofer på jorden på grunn av polskifte. James Churchward hevdet at han på eldgamle indiske og meksikanske tavler klarte å tyde at et enormt kontinent i Stillehavet en gang forsvant i havet fordi store gassfylte hulrom under jordskorpen eksploderte da polene skiftet plass. Selvsagt ble han stemplet som en sjarlatan og løgner, men nyere forskning viser at gasslommer som han beskrev kan forekomme. Hvis polene skifter plass - at jordskorpen sklir rundt oppe på den flytende indre massen i kloden vår, vil det antagelig være uunngåelig at teutoniske plater og gasslommer vil sprekke, sluknede vulkaner vil bli aktive og nye vil oppstå. Med katastrofer av en størrelsesorden man helst ikke vil tenke på.
Det er umulig å si man har sikre bevis for at jordskorpen har beveget seg kraftig oppe på det flytende indre i den tiden det har vært levende vesener på kloden vår, men et indisia er at det på Svalbard i tillegg til kull også finnes fossiler av planter som furutrær, cypresser og vannliljer. Det må selvsagt ha vært et mye varmere klima da disse plantene levde, men det må også ha vært mer sol der siden ingen av de nevnte plantene vil kunne leve et sted med mørke halve året!
Snurrer i ubalanse
Hva om jordas økte magemål nå gjør at kloden vår kommer i ubalanse? Vil vi kunne få et polskifte? Vel, kloden var snurrer aldri helt i balanse, den vingler litt fra side til side hele tiden. Forskere har funnet ut at bevegelse av vann, for eksempel Nino-havstrømmen, kan være med på å forstyrre jordas balanse. Noe som har blitt registrert. Jorda har snurret mer i ubalanse enn vanlig i de årene vi nylig har hatt med varmere Nino. Vi kan vente enda større bevegelser i jordas vannmasser i årene som kommer, selv om vi skulle klare å stoppe våre utslipp av klimagasser vil nedsmeltingen av is og økte nedbørsmengder bare fortsette på grunn av tregheten i systemet. Og ingenting tyder på at vi vil komme til å minske mengden av CO2 og andre gasser i atmosfæren selv om forskerne stadig advarer oss. Tvert imot - vi øker utslippene kraftig!
De magnetiske polene har plutselig begynt å bevege seg med en hittil ukjent fart, og seismiske aktiviteter med jordskjelv og vulkanutbrudd syntes å øke. Tegn som man må kunne forvente hvis de fysiske polene er i ferd med å bevege seg.
Verste tenkelige scenario
Vår miljøvernminister Børge Brende sier han er rystet over tallene FN viser som viser at hundre tusener av mennesker hittil har blitt drept av klimaforandringen og at han forstår godt at innuitene og beboerne i de små øystatene gjerne vil ta miljøsynderne inn for retten. - Det gjelder deres liv og deres kultur, sier han.
Norge er verdens nest største oljeeksportør, og leter stadig etter mer olje og gass i inn- og utland. Millioner av mennesker vil dø på grunn av en global oppvarming forårsaket av fossilt brennstoff, som nettopp norsk gass og olje.
Ingen vet hvor klimaendringene vil slå til for fullt neste gang, eller i hvilken grad. Vi får bare krysse fingrene for at det verste tenkelige scenarioet blir til virkelighet, for da blir scenene i "The Day After Tomorrow" bare barnemat!
Bare barnemat
Ingen forskere vil nok i dag gå god for min mildt sagt oppsiktsvekkende teori at vi kan få et polskifte på grunn av den globale oppvarmingen. Ingen vil ta i den med en ildtang! Forskerne i FNs klimapanel har vært utrolig modige som ikke har latt seg tvinge til å forandre sin advarsler om hva som kan skje hvis vi ikke minsker våre utslipp av CO2 i en grad som betyr at vi må forandre hele vår levemåte. Reaksjonen til NASA viser jo at forskere blir utsatt for politisk press, og det er nok bare barnemat i forhold til det presset som både forskere og politikere blir utsatt for av økonomiske årsaker. I en verden hvor begrepet utvikling har blitt synonymt med økonomisk utvikling er det pengene som bestemmer!
Ikke skremme oss?
Vi har i dag bevisene for en menneskeskapt klimaforandring, vi vet at millioner mennesker vil dø i årene som kommer på grunn av den globale oppvarmingen. Er det bare økonomis press som gjør at politikerne våre er så maktesløse at de bare kan se på at de skadelige utslippene øker - på tross at de allerede i 1992 underskrev på at de skulle være føre-var? Eller har utviklingen gått så langt at den ikke kan stoppes, at klimakatastrofer er forestående og at de ikke vil skremme oss i frykt for å få menneskemengder i psykisk ubalanse?
I filmen må USA forhandle med Mexico for å evakuere amerikanere dit da katastrofen inntreffer. Det lille landet Tuvalu har allerede fått bølger skyllende over landet sitt. Det har spurt både New Zealand og Australia om å få flytte landets 10.000 innbyggere til et av de landene. Folk i USA forventer vel at Mexico selvsagt bør hjelpe amerikanerne hvis katastrofen er forestående, men er de selv villige til å motta de nærmere 100 millionene mennesker som må evakueres når Pakistans lavlandsområde ligger under vann? Eller 10.000 fra Tuvalu? Øyboerne i sydhavslandet lever fortsatt i redsel for at neste store bølge skal skylle dem på havet.
Menneskemengder i ubalanse er snart ikke noe politikerne bør frykte - det blir en realitet.

Hva hvis jorden er i ubalanse og vi er blir skyld i en katastrofe som kan komme langt raskere og være mer katastrofal enn forskere og filmmakere tør drømme om? Vel, det blir i alle fall for seint å klandre våre politikere da!


  Jeg har lest kronikken og har   følgende kommentarer:
 

  Navn:
 
  E-post adresse:
 

Hvem er klimamordere?
- Jeg skjønner godt at de reagerer - det gjelder deres liv og deres kultur, sier miljøvernminister Børge Brende om inuittenes ønske om å ta klimasynderne inn for retten, og er rystet over tallene som FNs miljøprogram presenterte.
   Norge klarer ikke å redusere egne utslipp av CO2. Norge pumper opp olje i et rasende tempo og leter etter mer olje og gass i inn- og utland. Millioner av mennesker vil dø på grunn av en global oppvarming forårsaket av fossilt brennstoff, som norsk gass og olje. Ingen vet hvor klimaendringene vil slå til for fullt neste gang.
Børge Brende har to barn.
Hvem er ansvarlige, hvem er klimamorderne?
...
Godt nytt år!


Av Terje Dahl
Redaktør av KlimaNytt
1/1-2004


For å komme til KlimaNytt, klikk her
For å lese fjorårets nyttårskronikk, klikk her
Tips en venn : "Har du lest kronikken "Saddam ble tatt - hva med Bondevik?", som tar opp at Saddam brukte farlige gasser som drepte mennesker, mens Norge eksporterer farlige gasser som dreper 150.000 mennesker hver år som en følge av den globale oppvarmingen, i internettavisen KlimaNytt?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):


E-mail til Terje Dahl