COACHES' WORKSHOP
13 December 2009

Danish top coach - now Norwegian national coach:

"Positioning and movement is the starting point when it comes to be able to play table tennis, because if you are in the correct position to the ball you have come a very long way. There is a tendency that we are focusing and working too little at the technical aspect of this, which is an enormous mistake. I believe that about 80 % of the technical mistakes we observe in the arm are coming from the legs."
---------------------------------------------------------------------------

Jeg vil i det følgende beskæftige mig med udviklingen af potentielle landsholdsspillere.

Baggrunden er, at seniorlandsholdet, som jeg er ansvarlig for, er i gang med et generationsskifte. Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden i norsk bordtennis bliver i stand til at lave en kontinuerlig udvikling af spillere der kan konkurrere på internationalt niveau.
Det kræver et godt system, høj kompetence og betragtelige ressourcer (primært menneskelige)

Jeg håber at jeg med følgende indlæg kan inspirere og skabe lidt diskussion om udvikling af den næste generation af landsholdsspillere, og dermed bidrage til en øgning af kompetence. Artiklen henvender sig til såvel spillere, ledere og trænere.

Jeg tager udgangspunkt i ungdomsspillere der har potentiale og ambitioner om denne målsætning.

For denne gruppe af spillere mener jeg der er en del basale færdigheder vi skal fokusere på at udvikle. Disse færdigheder giver et fundament for den videre udvikling som spillerne skal gennemgå, og det er i høj grad niveauet på disse færdigheder der afgører spillerens fremtidige udviklingsmuligheder.
Jeg vil koncentrere mig om de tekniske færdigheder, men vær klar over at der findes basale fysiske, mentale og taktiske færdigheder der også skal udvikles i ungdomstiden!

De basale tekniske færdigheder er:
1. Balance + tyngdepunkt = Position
2. Forflytninger
3. Træfpunkt
4. Veksling mellem FH + BH
5. Generere og håndtere skru
6. Slagteknik
7. Rytme/ timing
8. Batfatning

Jeg går ud fra at disse begreber er almindeligt kendt, og vil ikke gå i dybden med dem men i stedet komme med lidt tips til udviklingen af dem.

Position og forflytning er udgangspunktet for at kunne spille bordtennis, for hvis man står rigtigt til bolden er man kommet meget langt. Der er en tendens til, at vi fokuserer og arbejder for lidt på det tekniske aspekt af dette, hvilket er en enorm fejltagelse. Mit skøn er at ca. 80 % af de tekniske fejl vi observerer i armen, udspringer fra benene.
Tips: Kør øvelser både med og uden bold, hvor teknikken og balancen i forflytningerne er i fokus!

Træfpunkt og veksling hænget tæt sammen – det er vigtigt at træffene ligger foran kroppen og at der er kort afstand mellem FH og BH- træffet, da det giver mere effektive vekslinger. Det er et absolut nøglepunkt slagteknisk.
Tips: Brug videoen til at se/ vise hvor spilleren rammer bolden.

Det der skal til for at genere skru er, fart i bevægelsen samt rigtig vinkel på battet. Sværhedsgraden i dette er høj, men det er i høj grad det bordtennis handler om hvis man vil blive rigtig god. Derfor er det en god ide at træne det tidligt og gerne gøre det som leg for begynderne.
Tips: Spillerne sammen 2+2 – en skyder bolden blødt til den anden med maksimal skru og den anden skal få kontrol over bolden uden den rammer jorden.

Jeg vil ikke lave en slagteknisk gennemgang, men give lidt fokuspunkter. Man skal kunne genere fart i sine bevægelser, og kunne overføre den fart til både fart og skru i bolden. Skruen i bolden er afgørende da den giver en bue i boldens bane og dermed en sikkerhedsmarginal som resulterer i færre fejl. Rotation i hofter og overkrop, samt underarm + håndled er vigtige punkter at fokusere på.
Tips: Tænk afslappet og hurtig; træn eventuelt dette uden bold så spilleren kan finde denne fornemmelse

Uanset hvor god teknik og fysik man har, vil man altid være helt afhængig af timingen. Med timing menes evnen til at koordinere slaget med boldens bane, hvorfor det også kaldes rytme da det handler om at man har en fælles rytme med bolden.
Tips: Træn på forskellige distancer og varier tempoet så man bliver udfordret i sin rytme/ timing.

Batfatningen skal være afslappet og neutral, men kan variere lidt.
Tips: Pas på med at ”bestemme” for meget over spillerens batfatning, da det ofte bliver anspændt

Jeg håber at ovenstående kan inspirere lidt til diskussionerne om træning og udvikling af vores ungdomsspillere, og at vi dermed kan øge kompetencen i arbejdet med dem, så vi bliver mere internationalt konkurrencedygtige på lang sigt.
Vi har et system med ansatte trænere i en del klubber og et center omkring NTG, som vi skal videreudvikle, men hvis vi hæver kompetencen i systemet skal vi kunne opnå bedre resultater!

Til sidst lidt generel træningsfilosofi – det lyder enkelt, men det er stadig utroligt rigtigt!

Træning handler om kvalitet og kvantitet – mange gentagelser med høj kvalitet!
• Det man træner på bliver man
god til!
• Forandring er ubehagelig men
nødvendig!
• Træning handler om at blive
bedre, ikke om at spille godt!
God træning!
Thorsten Hævdholm