JA, VI STØTTER "REDD TUVALU!"-AKSJONEN:
Helge Kongshaug (tidligere
lærer på den videregående
skolen i Tuvalu!)
Eivind Alme
SindreAlme
Øydis Alme
Einar Alme
Sissel.Alme
Svein Folkeson
Bjørn Bekken
Olav Hatlen
Tommy Korneliussen
Rolf Paulsen
Flemming Sveen
Kai Bråthen
Gry Larsson
Ørnulf Vøllestad
Stig Eriksen
Helene Eriksen
Nicolai Eriksen
Nanna Eriksen
Bjørn Berg
Ole Morten Rølvaag
Magne Sandve
Svein Erik Fauskanger
Hans Krogsæther
Kim Krogsæther
Alexander Krogsæther
Nit Krogsæther
Terje Agnalt
Sindre Kopland-Hansen
Simen K. Frostad
Bård T. Hammervold
Sverre Stoltenberg
Gary Monk
Vegard Hagen
Geir Tjønneland
Per Arild Årebråt
John Agnar Sandvik
Johnny Yen
Stacey King
Dag Vavik
Toga Matamoana Loco
Anders Haltbakk
Helge Heitmann
Michal Roth
Ståle Ellingsen
Håkon Løvaasen
Debbie Vest,
Monica Lunde Olsen
Elna Svege
Geir Iglebæk
Jorunn Bjorvand
Robert Jørgensen
Matthias Hietland Heie
Ben Schei
Helen Fossmo (Danmark)
Arne Herløv Petersen (DK)
Norunn Kaada
Sigurd Kapperud
Reinert Enerstvedt
Fra Ryfylke Folkehøyskole, en liste fra elevene:
Gunn A Bones
Oddbjørn Vigrestad
Morten Ekornrød
Birgitte Wærstad
Marit Sand Eng
Antigona Abazi
Anders Nydal
Irene Refsland
Nina Solvang
Kåre Andersen
Stine Jensen
Ingeborg Hovik
Laila Sofie Davis
Hanne Cecilie Aspelund Camilla Elisabeth Liaker Magnus Saugstad
Guro Håland
Jarmo Vuonnala
Tom Anton Meyer
Mikael Bjugn
Mette Line E. Christiansen Marthe Næverdal
Maja Tvarnø
Merete Stenseth
Janne Bergland
Sidsel Sæterhaug
Signe Jacobsen
Ketil Strømme
Ingrid Vraage
Marte Skeie
Thomas Breivik
Ole Ofstad
Sturla Hanssen
Hans N Estensen

(- les noen av støtteerklæringene under, alle kommet inn via Internett)


Takk til alle som har E-mailet meg sin støtte!
Spre ryktet videre på nettet, så vi kan få en liste som virkelig monner!

Her er noen av de mottatte støtteerklæringene:
Hei!
Jeg støtter herved initiativet med å få Norge til å ta et konkret initiativ for å få istand reelle og forpliktende aksjoner ifbm klimaproblemet. Som "lakmustest" for hvorvidt tiltak lykkes følger jeg utviklingen av biosfærens konsentrasjon av CO2, eksempelvis fra WWI, "Vital Signs". Den kurven er mildt sagt foruroligende.
Mvh
Bjørn Bekken
Med ønske om en fremtid for Tuvalu, mine barn og kommende generasjoner støtter jeg "Redd Tuvalu" og håper at aksjonen appelerer til politikerenes fornuft, mot og integritet.
Med hilsen,
Hans Krogsæther & Familie
Terje Dahl,
Jeg støtter arbeidet for en drastisk omlegging av miljøpolitikken. Enkelte steder (som Tuvalu) merker konsekvensene allerede nå, og jeg frykter at det er bare begynnelsen på en utvikling som kan true livsgrunnlaget på hele kloden.
Lykke til!
Håkon Løvaasen
Oppmerksomhet på fakta er det første skritt som skal til. Jeg tror denne aksjonen kan være starten på en lang reise.
Flemming Sveen
Hei Terje, stå på i din kamp mot "Gloliat".
Spør Bondevik (dersom byråkratiet slipper deg frem) hvordan han ville ha forholdt seg dersom han bodde utenlands og Molde ble rammet av de samme naturkatastrofene som Tuvalu har blitt utsatt for. Spør han også om hans definasjon av en ansvarlig nasjon.
Stig Eriksen
Dear Terje,
I fully support your stand after witnessing the effects of high tides on Tarawa atoll. Maybe our Prime Minister should leave the safety of Canberra and visit these islands to experience it for himself.
Regards,
Stacey King
Queensland, Australia

Kjære Terje, Emma og Sonia!
Vi håper inderlig at dere når frem til de ansvarlige myndigheter med dette budskapet og at aksjonen også vil få en bred støtte blant folk flest.
Dette er jo ikke bare et varsel om miljøendringer rundt Tuvalu, men et varsel om miljøendringer som med stor sannsynlighet vil ramme oss alle etter hvert.
Vi støtter dere, lykke til med aksjonen!
Gry Larsson & Ørnulf Vøllestad
Hi Terje & Emma,
I am saddened to continually here about the deteriorating conditions in Tuvalu, but hope that continued pressure on governments and businesses world-wide will help to stem the disasterous effects. We must spread the word about Tuvalu and other countries, and make individuals aware of the impact.
Thanks for creating this web-site. Sincerely,
Gary Monk, Toronto, Canada.


Tilbake til Redd-Tuvalu-siden.