DEMO
Prometheus-prosjektet
     Prometheus-prosjektet                                  Artikkel  

Prometheus-prosjektet"Er vi i ferd med å ødelegge levevilkåre våre - igjen?"

Del 4:
Hvem var disse "gudene" - hadde de teknologi til å ødelegge verden?

"Tror du vi mennesker kan ha ødelagt leve-vilkårene våre på kloden tidligere?" spurte Thor Heyerdahl meg i 1998. På sine mange reiser rundt om på kloden hadde han. ror du vi mennesker kan ha ødelagt leve-vilkårene våre på kloden tidligere?" ror du vi mennesker kan ha ødelagt leve-vilkårene våre på kloden tidligere?"

Av Terje Dahl

I dag er det mange som spør om vi med våre

Terje Dahl"Tror du vi mennesker kan ha ødelagt leve-vilkårene våre på kloden tidligere?" spurte Thor Heyerdahl meg i 1998.
    På sine mange reiser rundt om på kloden hadde han sett skadelige klimaendringer, og var svært bekymret for utviklingen. Thor Heyerdahl døde i 2002, men jeg husker godt hans spørsmål og har tenkt mye på det. For skal vi kunne si noe om vår framtid så bør vi kjenne vår fortid.
     I denne artikkelserien skal jeg prøve å finne svar på Heyerdahls spørsmål - og om vi kan være i ferd med å ødelegge levevilkårene våre - igjen.

menneske-
skapte klimaendringer kan være i ferd med å ødelegge levevilkårene våre på kloden. Al Gore, som fikk fredsprisen for å opplyse om klima-endringene, sier rett ut at de kan gjøre slutt på menneskeheten.
    Thor Heyerdahls tanker om at vi mennesker selv har skapt verdensomspennende katastrofer som har utryddet tidligere menneskeraser er kontroversielle, for å si det mildt! Vi vet jo at sivilisasjoner mange steder på kloden vår har forsvunnet, men å spørre om menneskene som rase har gått under til omtrent siste mann og kvinne vil de aller, aller fleste arkeologene kun riste oppgitt på hodet av. Likevel
- i den siste tiden er det ganske mange som har begynt å undre på om vår fjerne fortid ikke er helt slik vi har lært - og jeg har selv fått bevis for at ikke alt det arkeologene sier stemmer.
    Jeg mener at spørsmål om vår fjerne fortid så absolutt burde stilles - og det kan haste med å finne svarene!


- Har vi hatt verdensomspennende katastrofer?
- Har menneskeheten gått under i slike katastrofer?
- Kan menneskene ha hatt en finger med i spillet?
- Kan det skje igjen?

Har vi hatt verdensomspennende katastrofer tidligere?
Etter det vitenskapen vet i dag så startet vår klode som en gass- og støvkule i verdensrommet for 4,5 milliarder år siden, da solsystemet vårt ble til. Den kjølte seg etter hvert såpass ned at vi fikk en hard skorpe oppe på et flytende indre, og så ble det dannet et hav som dekket hele kloden vår. På grunn av undersjøiske vulkanutbrudd dukket den første landmassen opp, og etter hvert begynte kloden å se ut slik vi kjenner den. Man antar at den først livsform, fellesnevneren for alt seinere liv, ble til på grunn av kjemiske reaksjoner i havet for mellom 3.6 og 4.1 milliarder år siden. Det første "moderne" mennesket, homo sapiens, oppstod i Afrika for omtrent 200 000 år siden - etter det forskerne vet idag.
Skapelsen av Michelangelo
Skapelsen av Michelangelo
     Ikke alle er enige i det som står i lærebøkene. Mange konservative kristne, de såkalte kreasjonistene, mener at vi må ta Bibelen bokstavelig: At det var Gud som skape jorden og alt liv på den - og at han skapte den i løpet av seks dager. Først skapte han jorda og himmelen, så alt liv i havet og på land. Adam var det første mennesket han skapte og så ble hans kone Eva skapt av et av Adams ribben. Dette, jordens og menneskenes skapelse, skal ha skjedd for omtrent 6000 år siden.
Karikatur av Darwin
Karikatur av Darwin
    Ja, når vi søker svar på våre spørsmål så vi være klar over at man kan få helt forskjellige svar etter hvem man spør og hvor man er når man spør. I den vestlige verden har man hatt, og har faktisk fortsatt, to store hovedretninger når det gjelder utviklingen på kloden vår: Darwinismen/evolusjonismen og kreasjonismen.
    Kreasjonistene er, som nevnt, de som tror at det er den kristnes Gud som har skapt alt, mens darwinistene mener at vi ikke må ta bibelen så bokstavelig, men at det har foregått en gradvis og langsom utvikling fra den første urcellen i havet til det moderne mennesket.
    Darwinismen har sitt navn etter Charles Darwin, som etter å ha studert dyrelivet på Galápagosøyene kom med sin bok "Artenes opprinnelse" i 1859. I dag er den darwinistiske evolusjonsteorien, med visse modifikasjoner, bredt akseptert blant fagfolk
Et kaos av katastrofer
Klart at det var et kaos av katastrofer i vår planets barndom, hvis vi holder oss til de aksepterte vitenskapelige teoriene, med vulkanske eksplosjoner og land som dukket opp og forvant under havflaten. Så roet sakene seg ned i løpet av millioner av år, og de første livsformer etablerte seg i havene og på land. Siden den gangen regner forskerne med at det har vært fem store masseutryddende katastrofer.
    Tar vi for oss de tre vi angivelig vet mest om så lærer vi at det var en stor katastrofe for 251 millioner år siden, hvor svært mange dyrearter, deriblant trilobittene, ble utryddet. Man lurer på om et nedslag av en stor asteroide i Australia var årsaken.
    En annen stor katastrofe kom for 199,6 millioner år siden, hvor 80 prosent av alle arter og liv ble utryddet. Årsaken er ukjent, men i Afrika har man funnet en rekke med kratre som ser ut til å være 200 millioner år gamle.
    For 65 millioner år siden slo det ned en stor asteroide på det som nå er Yucatan-halvøya i Mellom-Amerika, med den følge at blant annet dinosaurene ble utryddet.
    Vitenskapsfolkene regner med at bare to mekanismer er i stand til å forårsake slike globale katastrofer: Nedslag av store asteroider og gammaglimt. En asteroide er et himmellegeme som er for lite til å regnes som en planet, det er registrert titusenvis av asteroider i vårt solsystem. Gammaglimt er enormt kraftige energiutbrudd i universet, hovedsakelig i form av gamma- og røntgenstråling.
    Kreasjonistene tror også at det har vært katastrofer for på kloden, for det står jo i Bibelen! Den største katastrofen var syndefloden, hvor Gud lot det regne i 40 dager og 40 netter. Det regnet så kraftig at vannet steg over hele jorden og utslettet alle menneskene. Gud lot kun Noah og hans familie overleve: I 150 dager fløt de rundt i Arken, til vannet sank og de ble stående høyt oppe i Arat-fjellene.
Tusenvis av historier om en verdensomspennende flod
Bibelens historie om syndefloden er ikke enestående. Det finnes tusenvis av historier om en verdensomspennende flod. Ja, omtrent i alle sivilisasjoner og religioner finnes eldgamle beretninger om vannet som steg og druknet menneskene.
Maya-statue
Maya-statue
    Mayaene i Mellom-Amerika, som bygget fantastiske pyramider og hadde utrolige kunnskaper i astronomi, forteller at menneskene har vært igjennom fire episoder, hvor de hver gang har blitt så godt som utslettet av katastrofer. Den siste gangen måtte guden Quetzalcoatl gi liv til folkene i den femte og nåværende, episoden ("sun"), ved å finne beinene etter den eneste man og kvinne som hadde overlevd floden og sprinkle sitt eget blod over skjelettrestene.
    Hopi-indianerne i Arizona forteller også om fire katastrofer som så godt som utslettet menneskene, og også her var den siste gangen ved en verdensomspennende flod - hvor noen hopier overlevde takket være at deres guder hjalp dem til høyt land i nordøst. Landet deres som forsvant under havet lå ifølge legenden i Stillehavet, og de overlevende kom i land i Sør-Amerika, - for så gjennom tiden å bevege seg nordover til hopienes nåværende område.
Inka-Gud
Inka-Gud
    Inkaene og mange andre forhistoriske stammer i Sør-Amerika forteller også om flere perioder i menneskenes historie, og at de i perioden før den nåværende ble så godt som utslettet av en flod. Noen legender forteller at de greide seg takket være at fjellene vokste, mens andre legender sier at et ektepar overlevde i en flytende boks.
    Flytende bokser, trestammer, uthulte gresskar eller godt forberedte båter. Du finner historier som minner svært om Noah og syndefloden også over hele Asia og Afrika, ja hele verden! Navnet Noah går ofte igjen, om enn stavet forskjellig, og det utrolige er at mye tyder på at man ikke har stjålet Bibelens historie - som heller ikke er den eldste!
Finnes det bevis for katastrofer hvor mennesker og dyr har blitt utryddet?
Forskerne sier at fossilene viser at vi har hatt katastrofer som var ansvarlige for masseutryddelser av dyr. Men det var for millioner av år siden - før det fantes mennesker. Det finnes, som vi har sett, en enorm mengde med eldgamle historier som forteller om katastrofer for menneskene. Men hvilke håndfaste bevis finnes det for dette?
    Når det gjelder en verdensomspennende flod så sier forskerne nei: Vi har ikke hatt noen "syndeflod" - det finnes ingen bevis for at menneskene har gått under en eller flere ganger tidligere. Riktignok har flere store sivilisasjoner gått til grunne, men det dreier seg om lokale forhold som forandring i klimaet, sykdom og overbefolkning - og ikke noen globale katastrofer. Vi har kanskje hatt lokale flommer som kan forklare hendelser som "syndefloden", men det er rett og slett ikke vann nok på jorda til å oversvømme den til toppen av fjellene!
    Så langt forskerne, men kreasjonistene er selvsagt ikke enig. De sier at det finnes en rekke bevis på en verdensomspennende flod - som fossiler av skjell fra havet på fjelltopper, sedimentære bergarter med svært fossilrike lag og omfattende erosjon skapt
Fossilt tre gjennom to lag
Fossilt tre gjennom to lag
av store mengder med vann. At syndefloden kunne dekke fjellene skyldtes at fjellene ikke var så høye den gangen, de ble etter hvert presset oppover av vannet, pluss at Gud også sendte vann fra indre kilder.
    Evolusjonistene parerer med at de fossile skjellene i fjellene skyldes at fjellene steg opp av havet når de tektoniske platene støtet sammen, og at de fossilrike lagene har blitt akkumulert over lange tidsperioder.
    Vel, kreasjonistene gir seg gjerne ikke - og spør at hvis de fossile, sedimentære lagene har bygget seg opp over lang tid, som millioner av år - hvordan har det seg da at det finnes fossiler av trær som går tvers igjennom flere lag?
Kroppsdelene var revet i fra hverandre av voldsomme krefter
Vi får la syndefloden være for en kort stund og se på hvilke fysiske bevis vi finner for verdensomspennende katastrofer hvor dyr og/eller mennesker er involvert.
    Det er jo helt klart at det har eksistert dyreraser som er utdødd, som trilobittene og dinosaurene - vi finner fossiler etter dem. Og forskerne sier dette skyldes katastrofer som nedslag av asteroider og gammaglimt. Men dette skjedde altså for mange millioner år side - har vi ikke noen nyere?
- hvem er de lyshårete gudene? - hva er forbudt arkeologi?
- hvorfor måtte hun gå i skjul?
- lyver karbondatering?
- en intelligent designer-gud?
  Les Terjes neste artikkel!
    Den amerikanske arkeologen og professoren Frank C Hibben, som døde i 2002, har beskrevet hva han fant på en ekspedisjon til Alaska i 1941: "Mange steder er myrene i Alaska tettpakket med dyrebein og andre rester - vognlaster fulle! I denne massen, solid frosset, ligger forvridde deler av dyr og trær blandet sammen med is, myr og mose. Det ser ut som i midt i en gigantisk katastrofe - at hele Alaskas verden av levende dyr og planter plutselig ble frosset midt i et tragisk skuespill."
    Beinene han fant var av mammuter og andre utdødde dyr. De hadde vært utsatt for en brå død, kroppsdelene var revet i fra hverandre av voldsomme krefter. Trærne var rykket opp med røttene og virvlet inn i et kaos av død og elendighet. Han antok at denne katastrofen hadde funnet sted for mellom 11.000 og 9.000 år siden. Det passer ganske bra med tidspunktet da forskerne antok at mammuten døde ut: Ved slutten av den siste istid, for omtrent 12.00 år siden. Men Hibben var overbevis om at det han så hadde skjedd ved en katastrofe - ikke ved en langsom forandring av klimaet.
Mammut
Mammut
    Mye kan tyde på at mammutene møtte en ganske så brå og voldsom skjebne også andre steder i verden, som i Asia og Sibir. Det zoologiske instituttet i Leningrad antar at det på en ganske kort kyststrekning i nordlige Sibir finnes minst et halvt tonn med mammutstøttenner, og at det kan være rester etter 10 millioner døde mammuter langs elvene. Alle døde en gang for 9-11.000 år siden.
Vi glir ikke akkurat inn i terrenget!     
Hva med oss mennesker? Finnes det bevis for at vi har dødd ut? Vel, vi lever jo fortsatt, så det kan ved første øyekast virke som om Homo Sapiens har klart seg bra hittil, selv om vi egentlig ikke ser særlig tilpassingsdyktige ut. Vi glir ikke akkurat inn i terrenget!
    Menneskene er ifølge vitenskapsmennene en ganske så ny rase på kloden. Ut i fra DNA-baserte målinger oppsto det moderne mennesket i Afrika for omtrent 200.000 år siden. Ganske raskt ble det flere av oss, og for 150.000 år siden hadde vi spredd oss spredde oss utover Afrika og var blitt mellom 10.000 og 100.000 mennesker som jaktet i grupper. Men så, for 70 000 år siden skjedde det noe. Man regner med at det kom en alvorlig tørke fordi kloden var blitt kaldere og gikk mot en ny istid, og at tørken var så alvorlig at vi nesten døde ut! Det var bare 2.000 igjen av oss, kanskje enda færre! Men det gikk altså bra og vi fortsatte spredningen utover Afrika, og derifra ut over hele kloden uten noen flere alvorlige tilbakeslag - slik at det i dag er over 6,5 milliarder av
Arken funnet i Tyrkia?
Arken funnet i Tyrkia?
oss. Og tallet øker raskt!
    Hva med kreasjonistene? Vel, de mener jo at Bibelen er godt nok bevis for syndefloden, men det er dårlig med håndfaste beviser. Av og til leser vi historier om at det er funnet rester av Noahs ark, men det blir med historiene. Men la oss likevel se litt mer på syndefloden. I følge Bibelen, den vanligste som består av en samling utvalgte skrifter, så angret Gud på det han hadde skapt, og ville straffe menneskene fordi de levde i umoral og handlet mot hans vilje.
En litt annen årsak til at Gud ville utslette menneskene.
Ifølge Enoks Bok, som egentlig er tre apokryfiske verk som ikke kom med i Bibelen, men som er sitert der mange ganger (Enok regnes som en profet og skal ha vært oldefaren til Noah), så var det en litt annen årsak til at Gud ville utslette menneskene. Som i den vanlige Bibelen så forteller Enok at Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre, og at de fikk barn med dem.
    I Bibelen står det at det var kjemper på jorden den gangen, og mange spekulerer på i om disse kjempene er de samme som omtales som Guds sønner. Enok sier det slik, uten omsvøpt: Avkommene mellom Guds sønner og menneskenes døtre var kjemper, og det var disse kjempene Gud ville utrydde med en vannflom.
David og Goliat
David og Goliat
    Så syndefloden kom og kun Noah og hans familie overlevde, pluss de dyrene som var tatt med i Arken. Var det slutten for kjempene - ble de noe voldelige og opprørske halvgudene utryddet? Nei. Det er uklart om en kjempe var blindpassasjer i Arken eller om en av kvinnene om bord var gravid med en gudesønn, men kjempene dukket opp igjen. I Bibelen kan man lese om kjempen Goliat som sloss med David. Goliat fra Gath var "seks alen og et kvart", som er 290 cm. Han var nær tre meter høy! Og han hadde seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot!
    Goliat var heller ikke den eneste kjempen, for han hadde fire brødre, og det virker å ha vært en hel stamme av dem som kjempet imot israelittene: "Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var." Kjempene holdt til i et område i den sørlige delen av Israel, og Bibelen omtaler også kongen deres: "Og, kongen i Basan, var den siste som var tilbake av refa'ittene. Som alle vet, står hans seng i ammonittbyen Rabba. Den er av jern, og den er ni alen lang og fire alen bred, en alen regnet etter lengden av en manns underarm." Kong Og hadde altså en seng som var 4,5 meter lang!
    Eventyr? Vill fantasi? Ingen tror vel på alvor at det har levd kjemper på jorden?
Og hva har disse kjempene med kommende katastrofer å gjøre?


Det får jeg komme tilbake til i neste artikkel!


Terje Dahl


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
   

 

Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls artikkel.
Under finner du de innsendte meningene.


Prometheus-prosjektet - klikk her

 
(Kom med innlegg, folkens!)

 

 

 

 


Tips en venn:
"Har du sett artiklen "
Er vi i ferd med å ødelegge levevilkåre våre - igjen?" av Terje Dahl? Du kan også lese hva andre tror og sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):