DEMO
Prometheus-prosjektet
     Prometheus-prosjektet                                  Artikkel  

Prometheus-prosjektet"Er vi i ferd med å ødelegge levevilkåre våre - igjen?"

Del 3:
Kjempene - har de faktisk levd?

En god måte å bli ledd ut på er å spørre om det har vært kjemper på jorden, men jeg tror spørsmålet er relevant. Og jeg tør stille det!

Av Terje Dahl

Terje Dahl"Tror du vi mennesker kan ha ødelagt leve-vilkårene våre på kloden tidligere?" spurte Thor Heyerdahl meg i 1998.
    På sine mange reiser rundt om på kloden hadde han sett skadelige klimaendringer, og var svært bekymret for utviklingen. Thor Heyerdahl døde i 2002, men jeg husker godt hans spørsmål og har tenkt mye på det. For skal vi kunne si noe om vår framtid så bør vi kjenne vår fortid.
     I denne artikkelserien skal jeg prøve å finne svar på Heyerdahls spørsmål - og om vi kan være i ferd med å ødelegge levevilkårene våre - igjen.

Historier om kjemper finner du over alt i verden. Som Goliat i Bibelen, som de norske trollene. I dag ler vi av slikt, men for hundre år siden trodde folk at kjempene hadde levd. Det var liksom ikke noe spesielt med det: "Det har eksistert en menneskerase som var mye høyere enn vi er i dag, og hva så?"
    Denne holdningen passer selvsagt dårlig inn med darwinistiske evolusjonsteori - for et slikt ledd i den menneskelige utviklingen kan de ikke se har funnet sted. De konservative kreasjonistene er derimot overbevist om at alt som står i Bibelen er riktig - og tar funn av kjemper som bevis på at Bibelen er sann.
Funn av kjemper?
Det finnes ikke noe museum du kan gå og si: "Se, der er skjelettet til en kjempe!" Men det finnes faktisk et museum hvor du kan se hodeskallen til en kjempe: Humboldt County Historical Museum i Winnemucca, Nevada, USA. Jeg har ikke vært der selv, men har fått bekreftet fra museet at de har en av Lovelock-hodeskallene der.
    Det var i 1911 at er firma startet å grave ut flaggermus-guano i en hule i Lovelock for å selge den som gjødsel. Et par meter ned bakken fant man kjemper, mumifiserte av den tørre luften og massen de lå i. De var så godt bevart at man kunne se at de hadde rødlige hår. Størrelsen i levende live skal ha vært mellom 2.5 til 3.5 meter. Man ble egentlig ikke så overrasket over å finne kjempene der, for pauite-indianerne i området hadde eldgamle legender om
Lovelock-kjeve og normal
Lovelock-kjeve og normal
kjemper de kalte Si-Te-Cah. En gang i fjern fortid skulle indianerne ha sloss mot denne stammen av kjemper til de klarte å tvinge de gjenlevende til å søke tilflukt i hulen. De samlet så sammen tørre busker foran inngangen og tente på - og med sine buer skjøt de mot alle som prøve å komme ut.
    Vel, mye av det som ble gravet fram i hulen ble dessverre ødelagt, men man fikk etter hvert tilkalt arkeologer, og det kunne bekreftes at de flere tusen år gamle legendene virket å være sanne - i tillegg til mumiene fant de et lag av brent tre, pluss pilspisser!
Slettes ikke sjelden de fant skjelett av kjemper
Det er ikke bare pauite-indianerne som har legender om kjemper - og det er ikke bare i Lovelock man skal ha funnet restene etter dem. Over hele Nord-Amerika finnes det gamle historier om kjemper. Ofte måtte man kjempe mot dem, men noen ble også inngift i indianerstammene. Da de første hvite fra Europa
svermet inn over "den nye verden" på jakt etter bedre tider var det slettes ikke sjelden at de fant skjellett av kjemper. Av og til når de lagde veier, jordkjellere eller åkere, men oftest når de rev gamle gravhauger for å bruke sanden. Jeg har selv søkt blant gamle avisutklipp av New York Times - og det virker som om det på slutten av 1800-
New York Times artikkel.
tallet var akseptert at det hadde levd kjemper - bare les her: "En av de tre nylig oppdagete haugene i denne byen har blitt åpnet. I den ble det funnet skjelettet av en mann av gigantisk størrelse. Beinene målte fra hodet til føtter over ni fot (nesten tre meter) og var i ganske brukbar tilstand."
    Dette funnet var i byen Maple Creek, Wisconsin, som ligger ganske midt i USA, i 1897. Jeg fant en rekke slike artikler, så det virker ganske vanlig at man fant store skjeletter i de gamle (grav-?)haugene. Selv om folk nok syntes det var spennende med slike funn, så gjorde man sjelden noe for å bevare dem. Oftest smuldret de raskt opp nå der kom luft til. Av og til klarte man få arkeologer til å se på de skjelettene som var holdbare, og det burde finnes registreringer av slike funn ved Smithsonian Institute i Washington, som sto ferdig bygget i 1855.
Pyramide i Mexico
Pyramide i Mexico
Kunne forvandle mennesker til guder
De første spanjolene som kom til Mexico fikk høre legender om at det var kjempene som hadde levd i landet da de første indianerne kom fra sør. Den spanske historikeren José de Acosta skriver: "Da jeg var i Mexico i herrens år 1586 fant de en av disse kjempene begravd på en av våre farmer. De brakte meg en tann som var så stor som hånden til en mann. Resten var av samme proporsjoner, som jeg så og beundret i alle hans deformerte storhet."
Inkakongen
Inkakongen
    Legendene sier at den største pyramiden i den forhistoriske byen Teotihuacan ble bygget av kjemper, med formålet å kunne forvandle mennesker til guder.
   I Sør-Amerika har man også mengder av legender om kjemper, og her som i Mexico sies det at de kom i land fra havet. I lang tid terroriserte kjempene folkene med brutalhet og kannibalisme. I gullmuseet i Lima, Peru, skal du kunne se klærne og det mumifiserte hodet til en inkakonge som må har vært tre meter høy.
   I Australia har aboriginerne legender om kjempene som bodde i landet da de ankom dit. Rex Gilroy har funnet
gigantiske fotavtrykk, og antar at kjempene til å ha vært 10-19 fot og høyere. Han har også funnet steinøkser, klubber og kniver som er store at kun noen
Australsk fotavtrykk
Australia
med enorm styrke og kjempestore hender kunne bruke dem.
   I legender og eventyr over hele Europa hører vi om kjemper, og man mente tidligere at de måtte ha eksistert, for ingen andre kunne ha bygget de store steinmonumentene man fant mange steder. Disse er nå for det meste blitt tillagt romerne, men romerne selv hadde hendene fulle nok med å slå kelterne, som hadde sin storhetstid fra 600 f. Kr. fram til år null. Romernes beskrev dem, ofte kalt gaulere, som grusomme kjemper med svulmende muskler, hvit hud og lyst hår.
   Den sumerske kulturen representerer antagelig verdens eldste sivilisasjon, men man kan fortatt finne segl og statuer som viser at deres
Sumer
Sumer
guder og halvguder var kjemper. Det er i fra sumerne vi har regnekunsten, og det er kanskje ikke så rart at man brukte sekstallssystemet siden deres guder og læremestere hadde seks fingre! Sumerne mente at deres guder kom fra stjernene, nærmere bestemt Pleiadene.
   Både den greske og den romerske mytologien forteller om kjemper - og det samme gjør den norske. Kampen mellom jotnene og guden Tor kan sammenlignes med Olympens guder og titanene. Begrepet troll er avledet av jotun.
     Også i tidlig historisk tid kan man lese om folk av tilnærmet gigantisk størrelse. Av berømtheter kan nevnes den romerske keiseren Maximilian I og den tysk-romerske keiseren Karl den store (Charlemagne). I Norge hadde vi vikingen Ganger-Rolv som var så stor at ingen hest kunne bære han.
Nedstammer fra kjempene som besøkte øyene
Som jeg nevnte i forrige artikkel så startet min interesse for kjemper da jeg gjorde
Te Valus grav
Te Valus grav
undersøkelser om de eldgamle steinstatuene i sydhavet, - og hvis du bærer med meg vil du etter hvert forstå hvor de kommer inn i bildet når det gjelder klimaendringer.
    På Stillehavsøyene, hvor jeg selv har bodd, er legender om kjemper svært vanlig - selv om de nå begynner å gå i glemmeboka. Kongeslekten i Tonga er svært høyreiste, og de er stolte av å nedstamme fra kjempene som engang besøkte øyene. I Tuvalu, på atollen Nukulaelae, kan du se graven etter en legendarisk kjempe som het Te Valu, som skulle ha drept og spist barn. Graven er 3.5 meter lang og ble forsøkt åpnet
Tiki fra Rangiroa
Tiki
av to japanske arkeologer for noen år siden, men av redsel for kjempens hevn stoppet de innfødte gravingen. Jeg var selv til stede og kan bekrefte gravens størrelse og folkenes redsel!
     Den første europeer til å se Påskeøya var nederlenderen Jacob Roggeveen, og i
notatene til tyskeren K J Behrens, en av ekspedisjonsmedlemmene, skal det stå at noen av de innfødte var så høye at sjømennene kunne gå oppreist mellom beina deres! Det gjorde dem jo omtrent like høye som steinstatuene på øya!
    Hvorfor laget man slike kjempemessige statuer av stein i sydhavet? Var det for å ikke miste minnet om sine guder, som for dem var svært så virkelige? Ikke skapergudene, for de bor jo også ifølge de gamle sydhavsreligionene i himmelen og er mer abstrakte, men de mer fysiske gudene som kom seilende til øyene over havet fra øst. De som var høye - og ofte lyshudete. Var de faktisk så høye som statuene - prøvde de å lage et så virkelig bilde som mulig?
Skapelsen av Michelangelo
Statue
Valgte å se bort i fra dette som viktig, men tok han feil?
Under mine undersøkelser oppdaget jeg en merkelig sak: Mange av de eldgamle steinstatuene i sydhavet hadde seks fingre! Jeg undersøkte mer og oppdaget at også Thor Heyerdahl hadde lagt merke til de under sine utgravinger på Påskeøya. Han hadde valgt å se bort i fra dette som viktig, men tok han feil? For jeg oppdaget at seks fingre, og ofte seks tær, gikk igjen på forhistorieske statuer over hele verden! Det måtte da bety noe!
    For å lære mer om de forhistoriske kjempene og fenomenet med seks finger laget jeg to internettsider på engelsk, og jeg har fått en god del respons. Under sidene om seks fingre har jeg fått vite at det å ha seks fingere og tær ofte går igjen i familiene også i våre dager - ikke som en defekt, men som et mer naturlig fenomen. Når det gjeldt kjempene så viser det seg at svært mange tror at de har eksistert og at de oppsto som man leser det i Bibelen: At Guds sønner fikk barn med menneskedøtrene.
Kjempen i Arabia
Kjempen i Arabia
Et bilde og en fantastisk historie
Jeg fikk kontakt med en prest i USA som hadde et bilde og en fantastisk historie: At en historie som verserte på internett om et kjempeskjelett funnet i Saudi-Arabia var sann - og ikke et bedrageri som mange hevdet. Artikkelen som hadde stått i en avis var riktig nok, men bildet man brukte i forbindelse med artikkelen var feil! Man hadde tatt et fotomontasjebilde og puttet det inn! Han hadde selv fått det ekte bildet tilsendt fra en av de som hadde vært med å finne skjelettet, en lokal arbeider som var et nytt medlem i den kirkemenigheten misjonærvenner av amerikaneren hadde i området! Arbeideren hadde klart å få bilde ned på sin bærbare datamaskin før det lokale sikkerhetspolitiet hadde dukket opp på utgravingsplassen og beslaglagt alle kameraer. Nå kunne presten fortell meg via e-mail at han ikke hadde hørt noe mer fra sine misjonærvenner og var veldig bekymret for dem:
Dear Mr. Dahl,
Please see my web-site for the story and photo that was sent to me:
http://objectiveministries.org/creation/news.html#8-2-2004
This is all I know. My contacts have gone cold since then. I pray every night that they are safe.
Yours in Christ,
Dr. Richard Paley
Fellowship University Theobiology Department
Stammet fra en rase av lyshudete, hvithårete og blåøyete kjemper
Dr. Mengele og offer
Dr. Mengele og offer
En som virkelig tok historiene om kjemper alvorlig var Adolf Hitler. Han og hans indre sirkel av nazister mente at tyskerne stammet fra en rase av lyshudete, hvithårete og blåøyete kjemper - "ariske supermenn". De satte inn store krefter på å gjenskape denne rasen, blant annet med ekspedisjoner til Tibet. De mente at denne rasen hadde mistet sine egenskaper ved å blande seg med vanlig folk i Tyskland og ellers. De var derfor i Europa på jakt etter menn og kvinner som var høye, atletiske, lyshudete, blåøyete og hadde lyst hår, for at disse via selektiv forplantning skulle produsere supermenn. Samtidig gjorde man også en rekke medisinske forsøk på å framskaffe de tapte kjempene, og den beryktete Dr. Mengele forsket spesielt ivrig på tvillinger, øyensynlig med en tanke om at hvis to tvillingegg ble ført sammen kunne man få fram mennesker av nesten dobbelt høyde.
Conneaut Mound
Conneaut Mound
Har kjemper virkelig eksistert?
Så hva skal vi tro? Har kjemper virkelig eksistert? Det kan virke slik. Det finnes blant annet alt for mange nøyaktige rapporter i gamle aviser i USA til at alt er oppspinn.
    Mange i det landet vil nok likevel hevde at kreasjonistene for enhver pris prøver å fabrikere eksistens for kjemper, for det ville bevise at bibelen er sann når det gjelder beretningen om Goliat og de andre kjempene, og derved kunne avvise en langsom evolusjon. Darwinistene sier derfor at kreasjonistene kaller alle slags gamle og store bein som blir funnet for bein etter kjemper, som kuer, hester, dinosaurer og mammuter.     Vel, nå er det jo slik at alle de funnene som er gjort i gamle gravhauger i USA ikke bare inneholder skjeletter, men også smykker, pilspisser, boller - ja til og med rester av klær og bronserustninger! Og man finner jo også skjeletter som er i sarkofager eller sitter - det kan jo bli litt vanskelag å forklare som skjeletter av dyr!
Hvorfor hører vi ikke om det?
Hvorfor lærer vi ikke om alle disse funnene av kjemper? Hvorfor finner vi ikke skjeletter i museene på same måte som vi finner skjeletter av dinosaurer? Mange av dem smuldret opp når de kom oppi luften, men det skal også ha vært mer solide skjeletter. Og mange rapporter av arkeologer, med målinger og tegninger, må blitt skrevet om funnene. Spørsmålet er jo: Hvor er bevisene i dag? Er såkalt forbudt arkeologi, som omtalt i forrige artikkel også farlig arkeologi - skal vi ikke få vite sannheten?
Hvem var de?
Hvem var disse kjempene som virker å ha vært over hele verden? Hvor kom de fra? Hvorfor var de så ofte lyshudete og lyshårete? Hvorfor forsvant de? Kan de fortelle oss noe viktig? Så viktig at det må holdes hemmelig? Vil sannheten rokke ved hele vår oppfatning av verden og menneskene? Kan det være at de selv var ansvarlig for sin egen undergang? Og at vi kan bli de neste?
Det får jeg komme tilbake til i neste artikkel!

Terje Dahl"GIANTS - did they live?": Terje Dahls sider - klikk her (se linksiden for mer!)
"Why do they have SIX FINGERS and why is it a secret?": Terjes sider - klikk her


For andre artikkel: ""Forbudt arkeologi" - blir sannheten holdt skjult for oss? "
- klikk her

For første artikkel: ""Er vi i ferd med å ødelegge levevilkåre våre - igjen?"
- klikk her


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
   

 

Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls artikkel.
Under finner du de innsendte meningene.


Prometheus-prosjektet - klikk her

 
(Kom med innlegg, folkens!)

 

 

 

 


Tips en venn:
"Har du sett artiklen "
Er vi i ferd med å ødelegge levevilkåre våre - igjen?" av Terje Dahl? Du kan også lese hva andre tror og sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):