DEMO
Prometheus-prosjektet
     Prometheus-prosjektet                                  Artikkel  

Statuer på Påskeøya."Er vi i ferd med å ødelegge levevilkåre våre - igjen?"

Del 2:
"Forbudt arkeologi" - blir
sannheten holdt skjult for oss?

Da jeg startet å undersøke de eldgamle statuene i sydhavet oppdaget jeg er merkelig fenomen: Flere
av dem hadde seks fingre. Av ren nysgjerrighet undersøkte jeg videre - og oppdaget at det hadde også gamle statuer verden over! Hvorfor har ikke arkeologene fortalte oss om dette? Da jeg traff Martin Doutré i New
Zealand som viste meg bevis på at det hadde bodd mennesker i landet minst to tusen år før det står i lærebøkene måtte jeg spørre: Er det sant
at det finnes såkalt "forbudt arkeologi"? Var vår

Terje Dahl"Tror du vi mennesker kan ha ødelagt leve-vilkårene våre på kloden tidligere?" spurte Thor Heyerdahl meg i 1998.
    På sine mange reiser rundt om på kloden hadde han sett skadelige klimaendringer, og var svært bekymret for utviklingen. Thor Heyerdahl døde i 2002, men jeg husker godt hans spørsmål og har tenkt mye på det. For skal vi kunne si noe om vår framtid så bør vi kjenne vår fortid.
     I denne artikkelserien skal jeg prøve å finne svar på Heyerdahls spørsmål - og om vi kan være i ferd med å ødelegge levevilkårene våre - igjen.

fjerne fortid annerledes enn det vi har lært på skolen - holdes sannheten skjult for oss?

Av Terje Dahl

I dag blir det stadig flere som hevder at menneskenes forhistorie ikke er slik vi har lært - at sannheten er skjult for oss av en eller annen grunn. Det å søke bevis for det kan finnes en annen virkelighet enn den tradisjonelt aksepterte kalles "forbudt arkeologi". I denne artikkelen skal jeg går litt nærmere inn på dette begrepet og se om det har noe for seg. For uten å kjenne menneskenes fortid kan det være vanskelig å si noe om vår framtid!
Den vitenskapelige verden lo av han
Thor Heyerdahl var en av dem som fikk føle hvor vanskelig det er å komme med teorier som er annerledes enn de aksepterte. Han brukte flere år på å studere om det var mulighet for at Polynesierne kunne ha kommet over havet fra Sør-Afrika, og publiserte et meget tykt verk om sine undersøkelser. Omtrent hele den vitenskapelige verden lo av han og kalte han en tullebokk som trodde at de primitive folkene i Sør-Amerika kunne ha krysset havet. De som gikk hardest ut gjorde ikke noen hemmelighet ut av at de ikke engang hadde giddet å lese hans publikasjon!
    Fortsatt i dag er det mange forskere som rister på hodet av teoriene til vår verdenskjente landsmann, på tross av at han jo klarte å krysse havet på den "primitive" Kon-Tiki-flåten og beviste at en slik ferd var mulig. Og på tross av at stadig flere undersøkelser viser at det har vært langt mer samferdsel over havene i forhistorisk tid enn man tidligere trodde. Det er ikke lett å få gjennomslag for nye tanker i den arkeologiske verdenen!
Martin Doutré og groper
Martin Doutré og groper
    En annen, og nålevende, forsker på vår forhistorie er Martin Doutré i New Zealand. Han har også fått føle hvor vanskelig det er å få komme med forskningsresultater som bryter med de gamle. Han har i mange år studert steinsirkler, varder og andre megalittiske fenomen i New Zealand - og vil gjerne få presentere bevis for at det bodde folk i landet før maoriene. Det får han rett og slett ikke lov til! Men det er ikke så vanskelig for arkeologene, og andre, å ta en tur å se de menneskelagde offergropene i de store steinene som ble flyttet under et veiarbeid - gravet fram under at askelag fra et vulkanutbrudd. Arbeidslederen har skriftelig bekreftet at steinene lå under dette laget, og at groper og andre merker på steinene ikke ble laget av arbeidernes bor eller andre redskaper. Vulkanen Taupós siste store utbrudd, det som dannet askelaget, var i år 200 e. Kr. Det er lenge, lenge før det ifølge lærebøkene skal ha bodd folk i landet, polynesierne som ifølge arkeologene skal ha komme tidligst 1280 e. Kr.!
    Så hvorfor får han ikke lov å legge fram sine bevis? Det vil ha for store økonomiske og politiske følger. Maoriene, som man kaller de new zealandske polynesierne, får i dag pengeerstatning fordi de hvite kom og tok i fra dem landet. Hadde det vært folk i landet før de ankom, så er jo en slik erstatning ikke lenger gyldig!
Pyramider i Egypt
Pyramider i Egypt
Hundrevis av bøker som stiller spørsmål
Jeg har tatt to eksempler på hvor vanskelig det er å komme med teorier eller bevis på at de tradisjonelle arkeologene har tatt feil, men det er skrevet hundrevis av bøker som stiller spørsmål om vår aksepterte forhistorie er riktig.
Spørsmål som: Er pyramidene i Egypt mye eldre enn vi tror? Ble de bygget med en teknologi som er overlegen den vi har i dag? Hvis de var bygget for døde faraoer, hvorfor
Terje ved Nan Madols murer
Terje i Nan Madol
har man ikke funnet en eneste mumie i pyramidene?
Eller: Hvem bygget steinbyen Nan Madol i sydhavet?
Hvordan klarte primitive øyboere å frakte millioner av store basaltblokker, mange av dem over 20 tonn tunge, over fjell og sjø? Hvorfor sier legendene at Nan Madol ble bygget fordi det finnes en enda eldre by under havet utenfor ruinene, hvor japanske dykkere før den andre verdenskrig hentet opp kister av platina og eksporterte metallet?
Eller: Hvis dinosaurene døde ut millioner av år før
Inkastein med dinosaur
Inkastein med dinosaur
menneskene dukket opp - hvorfor finner man så forspor av mennesker samtidig med dinosaurfotspor? Hvorfor finner vi eldgamle innrissinger, hulemalerier og statuer som viser dinosaurer? Ja, hvorfor finner "de forbudte arkeologene" bein og redskaper som viser at mennesker som oss selv levde på jorden for millioner av år siden?
Jeg har selv fått erfare hvordan norske og utenlandske arkeologer blir helt tause når de forstår at mine spørsmål (helt andre enn de over, de går gjerne mer på vikingtiden), oftest på e-mail, kan rokke ved aksepterte teorier og følgelig virke "useriøse". Ja, jeg har til og med fått en vennlig, men for meg litt bekymringsfull, advarsel om at det jeg driver med kan være farlig!

Stepper inn og legger lokk på saken
Tidligere utstilt hode
Tidligere utstilt hode
Når det i Norge kan være farlig å stille spørsmål om "uskyldige" emner som vikingferder, så kan man forstå at det i utlandet kan være enda vanskeligere å komme med nytenking. Vi har fortsatt dessverre tradisjonelle forskere og forskningsinstitutter som ikke er interessert i at andre skal trå i deres sirkler. Ja, historien om museumsdirektøren som selv ødela eldgamle gravplasser som ifølge hans egne øyne ikke skal eksistere - og var stolt av det - er ikke enestående! Mengder av omdiskutert materiale som tidligere var utstilt i museer er for lengst stuet vekk og glemt. Selvsagt på grunn av plassmangel..!
    Spesielt vanskelig blir det når man gjør funn som kan rokke med vår oppfating av menneskenes og landenes historie, da kan det virke som om myndighetene av og til stepper inn og legger lokk på saken.
    En kvinnelig arkeolog fra New Zealand var på en utgraving i USA, men da man fant menneskebein av unormalt stor størrelse ble utgravingene raskt stanset, soldater fylte opp området igjen og arkeologene fikk forbud mot å si et ord om funnet. Hun røpet likevel saken til tidligere nevnte Martin Doutré og han la en notis om det på sine nettsider. Følgelig måtte den kvinnelige arkeologen gå i skjul, og er bitter på Martin fordi hun nå ikke kan arbeide lenger som arkeolog (jeg har prøvd å kontakte damen, men hun svarer ikke på mine e-mail). Martin Doutré kan også fortelle at tilsvarende har skjedd i New Zealand, at man også der har funnet skjeletter av unormalt stor størrelse. At myndighetene har murt igjen huler og stengt områder - "for ikke å krenke maorienes gravplasser". Uansett om det har vært begravd maorier der eller ei!

Micheal Cremo
Micheal Cremo
"Menneskene har levd på jorda i millioner av år."
Vi kommer ikke utenom amerikanske Michael Cremo når vi snakker om forbudt arkeologi, for det var han som kom med boken "Forbidden Archeology: The Hidden History of the Human Race" i 1993. I boken, og de påfølgende bøkene, hevder han at menneskene har levd på jorda i millioner av år og at den vitenskapelige verden har underslått fossile bevis for dette. Selvsagt svarer den vitenskapelige verden med fraser som "rent vissvass", "sprø ideer uten rot i virkeligheten". Og sier at han ikke kan komme med slike påstander uten å vise håndfaste bevis - at det ikke holder
Morteren og støter
Morteren med støter
å vise til skisser av fossiler som ikke lenger er tilgjengelige.
Vel, nå sier jo Cremo at mange fossiler bevisst er fjernet
- men at det fortsatt finnes mange tilgjengelige bevis, hvis man bare er villig til å se på dem!
    Spennende er hva en J.H. Neale fant i 1890, da han var formann for Montezuma Tunnel Company som gravde en tunnel i Table Mountain, Tuolumne County, California. Omtrent 500 meter fra tunnelåpningen, i grus 60-70 meter under solid lava fant han blant annet en morter med støter og flere spydspisser. De lå i et lag som skulle 33-55 millioner år gammelt, og Neale erklærte at det ville være helt umulig for gjenstandene å nå den posisjonen der de var funnet på et annet tidspunkt enn da grusen var på overflaten, før laven fløt over, og at det ikke var noen spor som tydet på vulkanlaget at siden hadde blitt forstyrret eller sprukket så man kunne ha fått tilgang til stedet.

Micheal Cremo kalles en hindu-kreasjonist, fordi han tar utgangspunkt i veda-skriftene fra omtrent 1200 e. Kr., som er hinduismes form for bibel.
Kjempe?
Kjempe?
Hva er det som er så hemmelig?
Så hvorfor påstår de "forbudte arkeologene" at mye av vår fjerne forhistorie holdes skjult - hva er det som er så hemmelig? Vel, vi har vært inne på at funn som ikke passer inn i den aksepterte historien om vår fjerne fortid kan skape politiske og økonomiske problemer, og at man er uenige om hvor lenge menneskene har levd på kloden, men kan det være noe mer?
     Det er helt klart at det finnes fortellinger som har forsvunnet fra våre historiebøker - og som nå stort sett kun har plass i eventyrbøker og bibelen: Fortellingene om kjempene.
    For meg startet "jakten på kjempene" da jeg gjorde undersøkelser for å skrive artikler til mitt internettmagasin Sydhav. Da jeg oppdaget at så mange av de eldgamle steinstatuene i sydhavet hadde seks fingre begynte jeg også å lure på om størrelsen til statuene hadde noe med alle legendene om kjemper å gjøre. For i løpet av mine år i sydhavet hadde jeg oppdaget at det fantes en uhorvelig mengde med legender om kjemper! Og det virket som om dette ikke var eventyr funnet på for å more eller skremme barna, men noe man faktisk trodde på! Ja, den svært høyreiste kongeslekten i Tonga er stolte av å nedstemme fra kjempene, og de passet jo i alle år på å gifte seg i familien for ikke å "tynne ut blodet"!
    Jeg behøvde ikke gjøre så mange undersøkelser før jeg oppdaget at kjempene i sydhavet hadde vært omtalt i gammel litteratur:
    Den første europeer til å se Påskeøya i Stillehavet var den nederlenderlandske oppdagelsesreisende Jacob Roggeveen. I notatene til tyskeren K J Behrens, som var et av ekspedisjonsmedlemmene, skal det stå at noen av de innfødte var så høye at sjømennene kunne gå oppreist mellom beina deres!
    En annen oppdagelsesreisende, Magellan, skal ha sett kjemper av samme størrelse da han rundet spissen av Sør-Amerika og seilte ut i Stillehavet!
    Jeg oppdaget også at de tidlige beretningene om kjemper fra de første sydhavs-farerne var blitt fjernet eller miskreditert i nyere litteratur.
Hvorfor det?


Det får jeg komme tilbake til i neste artikkel!

Terje Dahl
For første artikkel: "Det kan haste med å finne svarene!" - klikk her

  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
   

 

Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls artikkel.
Under finner du de innsendte meningene.


Prometheus-prosjektet - klikk her

 
(Kom med innlegg, folkens!)

 

 

 

 


Tips en venn:
"Har du sett artiklen "
Forbudt arkeologi" - blir sannheten holdt skjult for oss? " av Terje Dahl? Du kan også lese hva andre tror og sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):