1. Min bakgrunn (personlige nettsider):
- tekstforfatter i reklamebransjen og idrettsleder/-trener på klubb/krets/landsnivå
- seilte til sydhavet alene i 1983, seilte rundt i fire år, besøkte blant annet Fatu Hiva
- samlet informasjon og bilder om kulturen, for meg selv og universitetet i Oslo
- bosatt i seks år i Tuvalu, til Norge i 1995
- fram og tilbake til sydhavet, kontakter her og i Norge
2. Sydhav på nettet, sydhav.no:
- verdens største internettmagasin sydhavet, oppdateres hver 14. dag
- reiseguide, artikler, debatt, mysterier, nyheter, musikk, kultur osv.
- enkelt slik at vanlig folk kan forstå det
- kan ta opp emner på en annen måte enn fagfolk; spørrende og spennende.
3. KlimaNytt:
- internettavis med nyheter fra avisene om klimaforandringene og klimapolitikk
- kronikker
4. Annet:
- foredrag og seminarer
- sydhavsdans, -musikk og -mat
- aksjoner innen klimaforandringer og klimapolitikk
- sydhavskjentmann for Tangaroa
- kjentmann i sydhavet for radio, aviser og tv
- klimaekspert/-flyktning for radio, tv og miljøvernorganisasjoner

Thor Heyerdahl og meg:
- traff aldri, men telefoner og korrespondanse
- på samme måte som han så seilte jeg over Stillehavet i en farkost som "forståsegpåere" hevdet ikke var bra nok, besøkte Fatu Hiva og andre isolerte øyer (adoptert i Puluwat), fattet interesse for migrasjon og kultur
- bosatt som eneste hvite på en øy hvor sydhavskulturen fortsatt levde
- " du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre. Du har følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide."
- "kanskje tidshjulet har gått rundt tidligere, kanskje det ikke er første gangen vi mennesker ødelegger levevilkårene på kloden vår"
- basis: Jeg ga opp min utdanning i markedsføring i 1973 fordi jeg følte som Thor Heyerdahl (uten at jeg var påvirket av han) at utviklingen i verden var inne på et feil spor: Utvikles til hva og hvorfor?
- jeg er nå i gang med undersøkelser som jeg regner med er ganske så parallelle med de som han gjorde (hvorfor var han tilfreds med å forlate livet, hadde han fått svar?)

Kon-Tiki museet og meg:
- holde foredrag/seminarer
- dans, mat og annet på museet
- informasjon om museets prosjekter og annet
- debattsider hvor folk kan sende inn informasjon og teorier
- utfylle/inspirere/initiere undersøkelser innen kultur, historie/legender og migrasjon, oversiktsbilde, nye ideer/teorier
- jeg trenger hjelp til å få faktaopplysningene riktigst mulig
- jeg trenger bilder og stoff fra bibliotek og forskere
(Thor Heyerdahl: "Vitenskapen er blitt så spesialisert i dag at ekspertene oppnår sin viten i dybden på bekostning av sin oversikt i bredden."
...men respekte spesialistene, uten dem er det umulig å sette sammen oppgravde bruddstykker til et helhetsbilde)

Interessante prosjekter:
- holdt på i et par år med å jobbe med sydhavskulturen, deles i emner for sydhav.no
(PS: Under eget arbeide/forsking innen klimaendringene dukker det stadig opp momenter som kanskje kan ha sammenheng med sydhavskultur og migrasjon verden over, se Heyerdahls utsagn om tidshjulet)
- pyramider og steinstrukturer i sydhavet
- statuene i sydhavet


Annet:
Christmas Island, Rapa-iti (Austral-øyene), Pitcairn
Nan Madol, Jun & Kemma Takayama (+undervannsarkeologi)
Språk - Tuvalu>Tikopia/Påskeøya

Fakalei/Tinilu>Afrika/Abysint