forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

I nummer 3-2002 i magasinet Reiser og Ferie, er det en artikkel om sydhavet strender, skrevet av Terje Dahl.

På side 53 omtales:
Motuloa Beach, Nukulaelae, Tuvalu

Til neste sider
Til siste sider

Til Reiser og Feries nettsider
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker  | billetter | kontakt |