forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Brian og Kari på Pitcairn
Kari Boye Young
Norske Kari Boye Young bor på Pitcairn
og hun utdyper den nye grunnloven på øya:

- Alt for seint
Her er hennes e-mail til Sydhav:

- I juni uttalte guvernøren i en pressemelding at det var ingen planer om ny grunnlov for Pitcairn. I september ankom to representanter fra menneskerettighetsgrupper i Sør-Afrika og England for å holde seminar om menneskerettigheter, og de hadde med seg et utkast til grunnlov fra guvernøren, som vi gikk gjennom på en ukes seminar. Guvernøren hadde nok forandret mening om grunnlov da han hørte at de skulle komme, for moderne grunnlov dekker jo menneskerettigheter og omvendt.

- Vi var fem beboere herfra som bearbeidet guvernørens utkast, ble enige om hvilke felter som hver av oss skulle dekke, og drev konsultasjon med resten av befolkningen pluss undersøkelser på nettet for å sammenligne med andre lands grunnlover og særlig andre oversjøiske områder (Overseas Territories). Vi fikk gjennom ombudsmann, justert administrasjon etc., men det var enkelte ting som guvernøren og britene ikke ville gi seg på, for eksempel "Kongens Land" - "Crown Land", en betegnelse som ikke har eksistert på Pitcairn fra gammelt av, men som de nå sier vi må ha inn, for det er i de andre oversjøiske territorienes grunnlover. Vi leier nå våre hustomter av Dronningen (gratis), men vi eier ikke vårt eget land lenger, slik vi gjorde før 2006. Guvernøren kan fremdeles lage lover, men han må konsultere Øyrådet, uten dermed å måtte etterkomme våre ønsker og meninger. Vi har nå rett til vårt eget valg av forsvarsadvokat for første gang, vi hadde ikke den retten før, fordi grunnloven vår ikke var laget for å etterkomme menneskerettigheter - britene var lure nok til å hevde under rettssakene at Pitcairn ikke hadde menneskerettighetsklausuler. Men nå har vi det. Alt for seint.

- Under guvernørens besøk forrige uke ble den nye grunnloven ratifisert av ham og av vår borgermester under en tilstelning på møteplassen vår The Square - endelig har vi også en grunnlov.


Kari Boye Young
Pitcairn, 16. mars 2010
.

Våre sider Pitcairn, klikk her
Vår artikkel hvor Kari utdyper rettssakene på Pitcairn
, klikk her

Vår artikkel om mytteriet på Bounty
, klikk her

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |