forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Martin Doutre foran før-maori offergroper.

Martin Doutré vil forandre verdenshistorien:
- Jeg har bevis for at det har bodd folk i New Zealand lenge, lenge før maoriene ankom!


Det er et svært ømtålig emne i New Zealand hvem som var de første til å slå seg ned i landet
- og myndighetene støtter i dag den teorien at det var de polynesiske maoriene. Martin Doutr
é er en av dem som sier at portugisere, keltere og vikinger kom før maoriene, men at de ble utslettet av de nyankomne. Ikke nok med det, han sier også at han har bevis for at det fantes folk i New Zealand for 5000 år siden. Det vil forandre hele vår verdenshistorie!
Martin Doutré ble født i Altadena, California, USA, desember 1946, men er oppvokst I New Zealand hvor han også har tatt det meste av sin utdannelse. Han ble interessert i arkeologi og astronomi i 1970-årene, og ved hjelp av nøyaktige målinger har han gjort en omfattende studie av de mange steinstrukturene som finnes i New Zealand. Myndighetene har hittil vist liten interesse for hans forskning, og han fører en fortvilet kamp for å få etablerte arkeologer til å akseptere at det finnes steinstrukturer og annet i New Zealand fra pre-maori tid.

Martin Doutré bor i New Zealands største by Auckland, og han har i mange år studert stein. Ikke all slags stein, men steiner som er lagt opp i hauger og sirkler.
   - Det begynner å bli ganske klart at for omtrent 5000 år siden så var folk mange steder på kloden vår opptatt av måle tid, og at steinsirkler på en eller annen måte var et viktig middel, sier han.
   Han peker på at selv om Stonehedge i England er det mest kjente eksempelet, så finnes det steinsirkler og andre stort sett uutforskete strukturer i mange land, også New Zealand.
   - Det er ikke særlig vanskelig å finne steinsirkler her, sier Martin og legger til at selv om han ikke får landets arkeologer til å bli med for å ta en titt på en eneste av dem, så vil han gjerne vise meg en steinsirkel ved et sted som heter Red Hill.
Vardesystemer
   Tett inntil en vei i et liten tettbebyggelse av villaer like utenfor Auckland stopper Martin bilen like ved en noe uryddig sirkel med store steiner.
   - Som du ser så er de fleste steinene veltet, men de ligger stort sett i
sirkel slik de ble plassert. Hovedsteinen, midtsteinenden, ble dyttet til side av en bulldoser da de bygget veien her, sier Martin og klatrer opp på steinene.
Steinsirkel.
Steinsirkel.
   - Det er også mange andre merkesteiner rundt om i bushen her, det er faktisk så mange at jeg lurer på om de som bygget steinsirkelen hadde en slags skole her hvor de lærte å bruke merkesystemet, sier han og peker på uten den tette skogen som hadde fått stått uhogget så ville man få en flott usikt til terrenget rundt, noe som ville gjøre stedet ideelt til å ha en skole hvor man kunne sikte inn merker og varder i området, pluss gjøre astronomiske observasjoner.
   - New Zealand virker også å ha vært kartlagt med et nøyaktig målesystem av steiner, og nå har jeg lært dette målesystemet så grundig å kjenne at jeg vet hvor jeg vil finne nye steinsirkler og varder på steder jeg ikke har vært, sier han.
   Martin Doutré kjenner godt vikingenes og kelternes vardesystemer, og sier at det er svært likt det han finner i sitt eget land.
Vulkanske
- Kanskje du har hørt om en "pa", et maorifort? spør Martin da vi kjører forbi en flat bakketopp med skråninger som stuper rett ned på alle sider. - På toppen her skal det ha ligget en "pa", og du ser jo hvorfor at det er et egnet sted for et fort, ikke lett å klatre opp der!
   Han forklarer hvor lett dette fortet kunne være å forsvare, og mener at arkeologene tar feil når de hevder at mange av de terrasseformete vulkanske fjelltoppene i området også hadde vært bygget som maorifort - for de ville ikke ha vært så lett å forsvare siden de ikke er så bratte.
   - Klart at de kan ha vært brukt som fort under stammekriger og fiendtligheter mot de hvite immigrantene, men de var bygget til et helt annet formål, sier Martin Doutré, - De har vært markører for navigasjon og tårn for astrologiske observasjoner. Det var ikke maoriene som bygget dem!

Martin peker mot varde.
Martin peker mot varde.
Tårnhauger
Martin vil gjerne vise meg eksempler på vardesystemet, grid-systemet, som han finner over alt og tar meg med opp til en bakketopp ved gården til Kevin Plummer ved et sted i Auckland som heter Bombay. Etter å ha fått tillatelse til bondekonen, som kjenner Martin fra tidligere besøk, klatrer vi opp haugen.
   - Du kan se hvordan denne bakketoppen har vært forhøyet med store steiner, sier Martin og stiller seg på en av dem. - De som engang bygget vardesystemet var nødt til det for å få den rette posisjonen, høyden og utsikten, jeg kaller dem tårnhauger.
   Han peker på andre hauger og fjelltopper rundt om og forteller hvordan han har vært på toppen av de fleste av dem og funnet tilsvarende steinlegginger.
   Martin Doutré tar meg også med til en annen bratt bakketopp, som kalles Mount Albert. Det er et populært utsiktspunkt, men Martin sier at nok ingen er klar over at den er et ledd i den kjeden av varder som finnes over alt.
   Det er en sementert utsiktsplattform på toppen med en stein som Martin sier engang var brukt som peilestein. Han stiller seg ved den og peker mot en grønnkledd fjelltopp et godt stykke unna:
   - Det du ser der borte er Mount Wellington, som var et at av hovedpunktene for gridsystemet. Ser du den kunstige v-formete fordypningen like ved toppen? Nøyaktig i den fordypningen vil du kunne se soloppgangen ved soljevndøgn!
Steinene.
Steinene.
Offergroper
Da jeg spør om Martin har noe tidspunkt for hvor når vardesystemet ble bygget så svarer han at han svært gjerne ville få hjelp til å finne mer nøyaktige tidspunket, men at så vidt han kan fatte så var vardesystemet på plass for mange tusen år siden. Lenge før det ifølge historiebøkene skulle ha vært mennesker i New Zealand!
   - Jeg har bevis for at det var menneskelig aktivitet i New Zealand fra i alle fall rundt Kristus tid, men det fnyser myndighetene bare av!
   Vi kjører på en av hovedveiene ut av Auckland, og snart
peker Martin mot en samling av gigantiske steiner like ved veien:
   - De steinene der ble funnet og flyttet når de gravde ut for å lage veien her i 1992. De lå under at askelag fra et vulkanutbrudd helt tilbake i år 186. Steinene er avrundet av vann og må ha blitt fraktet hit fra et sted som ligger ganske langt unna - på et eller annet tidspunkt før vulkanutbruddet.
   Vi parkerer bilen og klatrer over gjerdet, mens jeg speider nervøst etter okser - vi hadde sett noen like ved. Steinene er svære - og det er merker på dem.
Offergrop
Offergrop.
   - Du har kanskje sett maken groper i Norge? spør Martin og stikker hånden ned i en av gropene på den største steinen.
   Jeg bekrefter at jeg har sett slike groper like unna der vi bor i Oslo, og at vi lærer om Norges eldste historie på skolen,
   - Da vet du at dette er offergroper, sier Martin. - De ble mye brukt under hedenske seremonier av kelterne og de som var både før og etter dem. Ja, kristendommen stjal jo ideen og utviklet den til døpefonter!
   Martin sier at de få arkeologene han har fått til å ta en titt på bilder av gropene avviser at det er offergroper, og sier at det kun er drillhull fra den gang de flyttet steinene for å lage veien:
   - Hadde de brydd seg med å komme hit kunne de selv få se og føle at dette ikke er hull etter noe moderne steinbor. Du ser jo selv hvordan hullet er videst øverst, ikke sant? Stikk en finger ned i hullet og kjenn nedover og du vil kjenne at det vider seg utover igjen omtrent halvveis nedi, like etter en slags kant! Her har de brukt et primitivt verktøy, en avlang stein, som de dreide rundt og rundt.
   Martin forklarer også at han har fått formannen for arbeidslaget som gravde ut og flyttet steinene til å skrive en erklæring på at hullene ikke var laget av dem.
Sirkelformete spor.
Sirkelformete spor.
Verdenshistorien
Vi studerer de store steinene en god stund. På en av de mindre var det en sirkel, en liten fordypning, nesten hele veien rundt - og Martin forklarer at slike sirkler var vanlig på tilsvarende steiner han har studert. Det virker som om alle steinene har merker og spor, og på en av de største var der ganske dype og regelmessige riller:
   - Du finner slike sirkelformete, menneskelagde riller på steiner mange steder i verden, ofte fra menneskenes eldste kulturer. Selvsagt sier arkeologene som har sett bilder at de er laget av gravemaskiner, men formannen for veiarbeiderne bekreftet skriftelig at ingen gravemaskiner lager slike spor! Arkeologene burde jo vite bedre, men de vil ikke!
   Det føles ganske merkelig å se bevis på at verdenshistorien må omskrives, og jeg spør Martin hvorfor ingen vil se på hans bevis.
   - Nettopp fordi verdenshistorien må omskrives, det betyr alt for mye polisk og økonomisk for noen grupper i dette landet, og andre land, å erkjenne at det fantes mennesker her før maoriene!, sier Martin og forteller at han fører en slitsom kamp mot byråkrati og stahet: - Jeg mener at det finnes helt klare bevis for at det en gang har vært en stor befolkning i New Zealand - lenge før maoriene ankom, men folk lukker øyne og ører. Det er vanskelig nok å få folk til å akseptere at det kom portugisere og vikinger seilende hit før maoriene, om de ikke skal måtte godta at det levde mennesker her for tusenvis av år siden!
   Martin forklarer at folkene som levde her tidligere, hadde kartlagt hele landet med et merkesystem av steiner og utformete fjelltopper. Antagelig for å kunne finne veien og bestemme grenser.
   - Varde-/gridsystemet her i New Zealand bunner i eldgamle måleenheter som har basis i jordklodens krumming og diameter. Jeg har lært å lese systemet og jeg kan bruke det på europeiske merkesystemer som Stonehedge - til og med pyramidene i Egypt.
   Martin Doutré forklarer at ny forskning nok vil vise at de hvithudete og høye folkene som engang kom til Egypt og igangsatte pyramidebyggingen var de samme som vandret videre ut over Europa og lærte bort sitt avanserte, men samtidig enkle målesystem. Ofte ved hjelp av steiner plassert i sirkler eller lagt opp som pyramider:
   - Mye tyder på at disse folkene, jeg kan godt kalle dem pre-keltere, var ansvarlig for menneskenes utvikling over store deler av kloden. Men om de noen gang får æren for det er en annen sak!


Av
Terje Dahl

For vår artikkel "Seilte vikingene helt til New Zealand?", klikk her.
For vår artikkel "Er guden Lono vikingen Ganger-Rolv?", klikk her.
For Martin Doutrés egne hjemmesider, klikk her.
For Martin Doutrés side med forklaring på kjempesteinene, klikk her.

Hva mener du?
Var New Zealand bebodd for 5000 år siden? Her kan du sende inn din egen mening om denne artikkelen.
De innsendte meningene finner du her.
  Jeg har følgende innlegg/synspunkt:
 Navn:
 
  E-post adresse:
 
   

 
Tips en venn : "Har du lest artiklen "Martin Doutré vil forandre verdenshistorien: - Jeg har bevis for at det har bodd folk i New Zealand lenge, lenge før maoriene ankom! " i internettmagasinet Sydhav?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |