forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Australia topper nå listen over de mest populære studielandene
Studenter i QueenslandÅ studere i Australia
Det blir stadig mer populært å studere i Australia, og det kan man godt forstå. Hvem kunne ikke tenke seg å bytte ut elendig vær og dyre hybler med solskinn, strender og lave levekostnader? Australske universiteter holder dessuten meget høy standard og tilbudet er variert og stort.
Det heter seg at Norge har verdens beste studiefinansiering for de som vil studere i utlandet,
- og det er ingen tvil om at Australia har blitt et veldig populært land å studere i. For ti år siden var det praktisk talt ingen som studerte "down under", men i dag er det nesten 4.000 norske studenter i Australia. En av årsakene er at universitetene der har har priser som passer veldig bra med støttebeløpet fra Lånekassen: Man kan greie seg uten tilleggsstipend. Dessuten er det flere institusjoner/firmaer som hjelper til å selge studieplasser til nordmenn - og det finnes også avtaler med norske privatskoler slik at man kan ta første studieår i Norge, og så reise ut.
Noe annet enn  Frognerbadet?   Jo, man kan få seg en billig og god utdannelse i Australia. Klart man også kan risikere å få en som ikke er fullt så bra, spesielt hvis sol, surfing og party-party blir viktigere enn å fullføre studiene på best mulig måte!
Hvem kan studere i Australia?
De som kan studere i Norge kan i de alle fleste tilfellene også studere i Australia. Det finnes forskjellige opptakskrav på de forskjellige lærestedene, men generelt kreves det at man har fullført videregående skole og oppfyller kravene til generell studiekompetanse, pluss at man har gode engelskkunnskaper. Det gjelder at man sjekker språkkravene ved det påtenkte læringsstedet, for å se om det kreves en spesiell engelesktest.
   For å kunne søke på et program på "Post-graduate"-nivå, kreves det at man allerede har tilsvarende en "Bachelor Degree".
   Alle som skal reise til Australia må ha et gyldig visum, og skal man arbeide ved siden av studiene så må man også ha en arbeidstillatelse. Studenter som har tenkt å studere i Australia i mer enn tre måneder, må ha et studentvisum. Du kan nå søke studentvisum via den australske immigrasjonens nettsider - klikk her!
Du kan få mer informasjon om visumbestemmelser ved å kontakte det australske departementet for innvandring og flerkulturelle spørsmål (DIMIA):www.immi.gov.au
Hva koster det å studere i Australia?
Australia er et ganske billig land, med relativt lave skolepenger og et generelt lavt kostnadsnivå. Skolepengene er gjennomsnittlig på 70.000 norske kroner i året. I USA ligger det fra 120.000 til 300.000, mens skolepengene i Storbritannia er fra 55.000 og opp til 220.000 kroner.
   I tillegg til kurs-/studieavgift kommer utgifter til pensumlitteratur, mat, et sted å bo og øvrige levekostnader. Pluss reisen fram og tilbake. Vær også oppmerksom på at de fleste skolene tar en søknadsavgift.
Norske studenter på tur til Cairns   Det viktigste er at man søker Statens Lånekasse for Utdanning om støtte: www.lanekassen.no. I Lånekassens regler står det: "Vilkåret er at utdannelsen kan bli godkjent som jevngod med, eller som en del av, en norsk grad - eller gi yrkeskompetanse i Norge." Dette betyr gjerne at lærestedet må være godkjent av australske myndigheter
- så det burde ikke være noe problem. Når man har kommet inn på et lærested som oppfyller dette kriteriet, får man lån og stipend på samme måte som studenter her hjemme. I tillegg får man dekket skolepenger på opptil 52 320 kroner i året, pluss to hjemreiser. Er skolepengene høyere enn 52 320 kroner kan man søke tilleggsstipend. I tillegg til støtte fra Lånekassen er det smart å sjekke om det finnes andre legater og stipendier som kunne passe - se legathåndboken: www.legathandboken.no
   Mye er billigere i Australia enn Norge, og det kommer selvsagt studentene til gode:
   "Jeg leier et hus for 1700 kroner i måneden sammen med to norske kamerater, forteller Fredrik Buer til Aftenposten (les artikkel - klikk her). "Australia er helt topp, og her er det meste halv pris av hva det koster i Norge."
   Det er rimelig å leie hus, men man kan også bo på studenthjem, og da er mat ofte inkludert i prisen.
   En utgift som man må tenke på når man studerer i utlandet er utgifter som går på helse og ansvar. Alle som søker og får innvilget lån og/eller stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning blir automatisk innmeldt i Folketrygden for Utenlandssaker. I Australia vil det med et trygdebevis fra FFU (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) være mulig å benytte seg av tjenestene til Mayne Health. Dette betyr at man ikke lenger trenger å få garanti fra utenriksstasjonen ved sykehusopphold, forskuttere utgiftene for legebesøk ol. Mayne Health vil yte "gratis" tjenester og hente refusjon fra FFU. Folketrygden dekker kun sykdom og ulykke, og så det kan anbefales å tegne en tileggsforsikring som også omfatter ansvar og reisegods.
Jo, du kan bli flyver...!Hva slags utdanning kan man ta i Australia?
Studietilbudet i Australia er så stort og variert at uansett hvilken utdannelse du tenker på burde du kunne finne tilbud som passer. Mange har nok hørt om at man kan ta sykepleierutdanning i Australia, men det er fordi det har vært oppe i media - du velger selv blant mengder fag på forskjellige nivåer og til forskjellige perioder. Ja, australske universiteter har et veldig stort utvalg av fag, fra grunnivå til forskningsnivå. Her finnes det alt i fra allmenfaglig linje på videregående skole til doktorgrad i biologi, fra sportsdykking til astronomi. Pluss at det er finnes studier som Australia er spesielt kjent for, som asiatiske studier, miljøkunnskap, vindyrking, kulturstudier, multimedia, marinbiologi, jus, veterinærstudier og bedriftsøkonomi.
   Når det gjelder den nevnte sykepleierutdanningen, så er det et samarbeid mellom Flinders University og Betanien Sykepleierhøgskole, samt Bjørknes Privatskole - hvor man kan ta det første studieåret i Norge og de to andre årene i Australia (se linker nederst).
Kengurustell passer kanskje dårlig i Norge..?Gjelder utdanningen i Norge?
Det er med utdanning i Australia som med utdanning i Norge: Det gjelder å velge en utdanning man kan bruk når man er ferdig utdannet. Tar man en doktorgrad i et emne ingen har hørt om, eller kommer med dårlige eksamenspapirer fra et universitet med slett rykte, så er det ikke sikkert at arbeidsgiverne står i kø for å sikre seg din kompetanse. Men heldigvis så er det slik at utdanningsinstitusjonene i Australia har veldig godt rykte. Universitetene holder generelt en meget høy standard, og at man i tillegg har fått bra engelskkunnskap på kjøpet gjør at man gjerne står bra rustet på det norske arbeidsmarkedet.
   "Ikke bare skal vi sikre oss en god utdannelse, vi får jo også terpet på engelsken ganske mye," sier Torleif. Askedal (26) til Hugin (les artikkel - klikk her), som satser på å ta en utdannelse som etter tre år ender opp med Bachelor of International Business.
   Sykepleierutdannelse fra Australia er godkjent i Norge (etter fullført studium får du en Bachelor-grad), men som med all sykepleierutdanning fra andre land må man gjennom-føre et tre ukers kurs i norsk helselovgivning før man formelt får autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier i Norge. Dette kurset kan imidlertid tas i Australia.
Surfers ParadiseHvor kan man studere i Australia?
Det finnes for øyeblikket 39 universiteter i Australia, og du kan også studere et fag på mer enn 30 universiteter via Internett. Australia er et stort land, det er faktisk et kontinent, og det finnes universiteter i alle stater. Så det kan derfor være viktig at du bestemmer deg for hvor du har lyst til å studere før du velger universitet/læreinstitusjon. Mest populært er det nok blant norske ungdommer å studere i byen Brisbane i solrike Queensland, men minst like varme Perth på vestsiden av landet er et annet fint sted - og for de som ønsker det litt kjøligere kan jo for eksempel Adeleide eller Hobart være aktuelt. De som er så urbane at de bare må til landets største by får jo velge Sydney med operahuset og svingede nattliv!
Når kan man studere?
Studieåret i Australia deles vanligvis opp i to semestere, og varer fra midten av februar til slutten av november. Det første semesteret er fra midten av februar til slutten av juni, og det andre er fra midten av juli til slutten av november. Alle lærestedene har opptak til det første semesteret, men ikke alle til det andre, så hør med de aktuelle lærestedene om hvilke studier som har oppstart i juli. Noen få universiteter har i tillegg oppstart i mai, september og oktober.
Når og hvordan må man søke?
Norske studenter.Søknadsfristene er vanligvis rundt fire til fem måneder før studiestart. 15 mai er vanligvis siste søknadsdato for skoler med studiestart i juli, men det finne andre datoer (som 1. og 15. april) så sjekk i god tid! Søknadsfrist for februarstart er vanligvis 15. november. Hvis man ikke bruker en studieagent i Norge, eller får hjelp via norsk skole eller universitet, så må man ta direkte kontakt med lærestedene i Australia for søknadsskjemaer (gjerne via internett). Her vil man gjerne få all nødvendig informasjon om søknadsprosedyrer og hvilke papirer som skal vedlegges. Det viktige for deg som internasjonal student er at du undersøker om det kreves en engelsktest (TOEFL-test).
Finnes det noen samarbeidsordninger mellom Norge og Australia?
Det finnes flere norske utdanningsinstitusjoner som har samarbeid med australske universiteter, noen er allerede nevnt, og i tillegg finnes det flere såkalte studieagenter som hjelper de som er interessert i å studere i Australia. Du kan også ta kontakt med det som gjerne kalles "Internasjonalt kontor" ved et norsk universitet for å høre om det finnes et utvekslingsprogram med et australsk universitet.
   Mange syntes det er greit å bruke en studieagent, som blant annet kan hjelpe til med å ordne papirene for deg. De to største i Norge er IEC og Bjørknes. IEC (International Education Centre) representerer en rekke universiteter i Australia, og du betaler ingenting for den informasjonen og hjelpen du får. IEC finner du fire steder i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Bjørknes Privatskole (Bjørknes World Wide Education) har samarbeid med en rekke australske universiteter, og kan tilby en studieordning med 1 år i Norge og 2 i Australia (Bjørknes kan også i samarbeid med Høyskolen NKS tilby en treårig økonomiutdanning). Andre som har samarbeidsordninger med Australia er STS College og språkskolen MyPlanet (se linker under).
Hvor får jeg mer opplysninger og hjelp?
Vi har nevnt en rekke steder hvor man kan få råd og hjelp, men ANSAs avdeling for studieinformasjon er nok den institusjonen i Norge som har bredest kjennskap til studiemulighetene i utlandet. ANSA er en organisasjon for utenlandsstudenter, og avdelingen gir informasjon om studier i utlandet til fremtidige utenlandsstudenter. Man kan også få gunstig forsikring og kredittkort i tillegg får man norske aviser, og ANSA arrangerer mange studentfester. Det finnes også andre steder å finne informasjon, og her er noen greie linker:
ANSA - norsk organisasjon for utenlandsstudenter: www.ansaau.com
Fredrik down under - norsk student i Australia: www.fredrikdownunder.no
"Study in Australia" - norsk/australsk nettsted: www.study-in-australia.org
IEC - norsk/internasjonal studieagent: www.iec.no
Bjørknes Privatskole - norsk studieagent og skole: www.worldwide.bjorknes.no
STS College - norsk/internasjonal studieagent: www.sts-education.com

MyPlanet - norsk/internasjonal studieagent/språkskole: www.myplanet.com
Betanien sykepleierskole: www.betaniensykepleierhogskole.no

Våre sider om Australia, klikk her
Våre artikler fra Australia, klikk her

Tips en venn :
"Har du lest artiklen om å studere i Australia i "Sydhav på nettet"?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |