Forside
Fakta om Maldivene
 

     


   FAKTA
  
pilkart
  
pilgeografi  
  pilklima
  pilspråk
  pilbefolkning
  pilhistorie
  pilkultur
  piløkonomi
  pilstyresett
  pilreligion
  piltid
  pilflagg


 pilBO
  pil
hoteller
  pilbackpacker
  pilseilere

 pilGJØRE
  pil
natteliv    
  pilspise ute
  pilutflukter
  pilå se
  pilshopping
  pilhendelser
  pilsport
  pilbadeliv
  pilfiske
  pildykking  
  pilbryllup

 pilNYTTIG
  pilreisen dit
  piltid på året
  pilreise rundt
  pilvisum
  pilhelse
  pilsikkerhet
  pilbarn
  pildiverse
  piladresser
  pilinternett
  pillinker    
  pilbøker  

 pilHØR&SE
  pilmusikk
  pilvideo
  pilbilder

pilARTIKLER

 Landet
 Forside 

  Sydhav
 
på nettet

kart
Kart over Maldivene

Ved å klikke på kartet får du opp et interaktiv (eksernt) kart for øyene.

geografi
Maldivene består av 26 atoller som ligger ved ekvator, som til sammen har 1192 småøyer. De ligger i det indiske hav, syv hundre kilometer sørvest for Sri Lanka. Atollene strekker seg ut over en havstrekning på 820 kilometer fra nord til syd, og 130 kilometer på det videste. Maldivenes totale areale er på 90.000 km², men 99 prosent av dette er hav. Alle øyene som utgjør atollene er lave koralløyer som har en gjennomsnittshøyde på under 2 meter. Havnivået i området har steget 20 centimeter, noe som har tvunget innbyggerne til å bygge beskyttelsesmurer mot havet, spesielt på hovedøya Male. Maldivene er følgelig et av de landene som er alvorlig truet av klimaendringene med stigende havnivå.

Til toppen

klima

Klimaet er tropisk, med en årlig gjennomsnittstemperatur på 28-30 grader - både i havet og på land. Det er ingen utpregete regntider, men mest nedbør er det i perioden fra mai til oktober. Da er det også varmest, med høy luftfuktighet. Man har sjanser til kraftig vind i denne perioden, men det er sjelden man opplever orkaner. Nedbøren kommer gjerne i form av kraftige regnskuer som går over i løpet av et par timer. Siden alle øyene og lave og smale vil man så godt som alltid ha en svalende bris fra havet.

For å se dagens værmelding, klikk her.

Til toppen

språk
Det offisielle språket er Maldivian Divehi, men de fleste snakker også engelsk, spesielt på turistøyene.

Til toppen

befolkning
Dama og mann.Det er rundt 350.000 mennesker i Maldivene, og over 80.000 av dem bor i hovedstaden Malé på atollen som også heter Malé (eller Kaafu). I Hithadhoo på atollen Addu bor det 9.640 mennesker, i Fuamulah og Kulhudhufushi på atollen Haa Dhaalu bor det henholdsvis 7.243 og 6.354 mennesker. Man er fortsatt litt usikker på opprinnelsen til folkene på øyene, men det er mye som tyder på at de stammer fra mange forskjellige steder, som Afrika, Arabia og India.

Til toppen

historie
Hovedstaden.Legendene sier at det var en prins og hans kone, som var datter til keiseren i det som i dag er Sri Lanka, under en reise stoppet på Raa atollen og ble invitert til å bli herskere over øyene.
Nyere arkeologiske funn tyder på at øyene fikk en stor bosetting av ariere fra India og Sri Lanka for 1.500 år siden, men det er ingen tvil om at øyene gjennom århundrer også har blitt besøkt og påvirket av sjøfolk fra Arabia, Afrika og andre land rundt det indiske hav . Fra 1558 - 1573 regjerte portugiserne over øyene, til de ble drevet bort av sultan Muhammad Thakurufaanu Al-Azam. Maldivene var et britisk protektorat fra 1887 til 1965 styrt av den lokale sultanen, selv om det i 1953 var det et kort forsøk på å innføre republikansk styreform. Sultanen fortsatte sitt styre også de tre neste årene etter at øygruppen ble selvstendig i 1965,men i1968 ble sultanstyret avskaffet. Maldivene ble en republikk og fikk sitt nåværende navn.

Til toppen

kultur
Som turist er det kanskje ikke så lett å oppleve den lokale kulturen på Maldivene, fordi du raskt blir fraktet ut til en øy hvor det kun bor turister og de som arbeider i hotellet.
I 1972 bestemte regjeringen at innfødte og turister skulle holdes atskilt, for ikke å ødelegge den lokale troen og kulturen. Da man startet å satse på turisme ble derfor alle hoteller, barer og restauranter bygget på ubebodde øyer - og det er fortsatt en streng regulering når det gjelder utbygging. I hovedstaden Malé bor jo folk som jobber i administrasjonen av republikken, men disse har oftest tilpasset seg en mer vestlig kultur. Maldivene er følgelig ikke et sted man drar til for å oppleve en annerledes kultur, her et det sol, sjø og sand det dreier seg om!

Til toppen

økonomi
Turisme er den klart største inntektskilden for Maldivene, men det finnes også et omfattende fiske, pluss kopraproduksjon, skipsfart og litt industri. Produksjon av håndarbeid til de besøkende turistene gir også en sikker inntekt for folk.
I før-historisk tid var øyene et lukrativt sted for sanking og salg av pengemuslingen, som var betalingsformen i mange land.

Til toppen

styresett
Maldivene ble en republikk med et parlamentarisk styre, hvor presidenten også er regjeringssjef. President og nasjonalforsamling velges ved alminnelige valg, men det er ingen politiske partier.

Til toppen

religion
I Maldivene er 95% av befolkningen muslimer, mens resten er kristne, hinduer og buddhister.

Til toppen

tid
Maldivene er 3 timer foran oss ved norsk sommertid - og ellers 4 timer.
For korrekt tid - klikk her.

Til toppen

flagg

Til toppen


Se video fra Maldivene?
Turistkontoret i Maldivene har laget en presentasjonsvideo på YouTube.
Klikk her!

- Men hva er så sydhavet?
Maldivene tilhører ikke det man vanligvis forbinder med sydhavet. Maldivene ligger i det indiske hav og ikke Stillehavet.
Klikk her.

| forside | landet | bogjørenyttig | hør&se | artikler |