Forside
Fakta om Australia
 

     


   FAKTA
  
pilkart
  
pilgeografi  
  pilklima
  pilspråk
  pilbefolkning
  pilhistorie
  pilkultur
  piløkonomi
  pilstyresett
  pilreligion
  piltid
  pilflagg


 pilBO
  pil
hoteller
  pilbackpacker
  pilseilere

 pilGJØRE
  pil
natteliv    
  pilspise ute
  pilutflukter
  pilå se
  pilshopping
  pilhendelser
  pilsport
  pilbadeliv
  pilfiske
  pildykking  
  pilbryllup

 pilNYTTIG
  pilreisen dit
  piltid på året
  pilreise rundt
  pilvisum
  pilhelse
  pilsikkerhet
  pilbarn
  pildiverse
  piladresser
  pilinternett
  pillinker    
  pilbøker  

 pilHØR&SE
  pilmusikk
  pilvideo
  pilbilder

pilARTIKLER

 Landet
 Forside 

  Sydhav
 
på nettet

kart
Kart over Australia
Ved å klikke på kartet kommer du til et større kart.

geografi
Australia er verdens sjette største land og ligger sør for Indonesia og Papua Ny Guinea. På den østlige av landet siden ligger Stillehavet og på den vestlige det indiske hav. På tross av størrelsen så består Australia for mesteparten av lavland med store ørkener og noen få relativt lave fjellkjeder. Det høyeste punktet i er Mount Kosciuszko på 2,229 meter. I sørøst ligger store dyrkbare områder.

Til toppen

klima

Klimaet i Australia varierer fra tropisk i nord til temperert i sør. Landet er verdens tørreste, og sesongene et motsatt hva vi har i Norge: Når vi kan gå på ski her har de flotte badeforhold i Sydney!
    Siden Australia er så stort er det vanskelig å antyde gjennomsnittstemperatur og -nedbør for landet som helhet. For å se kart over den gjennomsnittelige nedbørsmengden, maksimumstemperaturen og minimumstemperaturenfor landet og regionene, klikk her.

Til toppen

språk
Engelsk er språket som brukes i Australia, men det finnes noen aborginale språk og en god del europeiske, arabiske og asiatiske språk.

Til toppen

befolkning
Aboriginale barnRundt 20 millioner innbyggere. Mye i sydhavsmålestokk, men Australia er et av de land i verden som har lavest folketetthet. De fleste i Australia er av europeisk herkomst, hele 92 prosent. 7 % er asiatiske, mens de opprinnelige aboriginale utgjør 1,5 prosent av befolkningen.

Til toppen

historie
Man tror at de første innbyggerne i Australia kom fra Indonesia mer enn 50.000 år siden, og spredde seg ut over hele kontinentet. Den første europeer til å utforske litt av Australia var nok den spanske kapteinen Luis Vaez de Torres som seilte gjennom stredet som ligger mellom Australia og Papua ny Guinea (ja, Torresstredet har fått navn etter han). Deretter dukket nederlandske oppdagere og navigatører opp og kartla nesten hele den lange nordkysten. Første engelskmann var eventyreren og piraten William Dampier som utforsket Australias kyster i 1699. Åtti år etter kom James Cook som erklærte at det nye landet tilhørte England og at det skulle hete New South Wales. Den europeisk kolonisasjonen startet for fullt i 1787 da elleve skip fulle av fanger forlot England med kurs sydover. Det var en av deltagerne på Cooks ekspedisjon som hadde foreslått at det nyoppdagete landet kunne bli et avlastingssted for de overfylte engelske fengslene. Etter den første tvungne kolonisasjonen kom det også flere og flere frie mennesker til Australia, men det var nok først etter det ble oppdaget gull i 1850 at strømmen av immigranter økte for alvor. Import av sauer fra England og Sør-Afrika la et mer solid grunnlag for den økonomske utviklingen, og Australia utviklet seg til å bli en nasjon. Transport av fanger fra England sluttet i 1868, da hadde totalt mer enn 100.000 kriminelle funnet veien over havet til den andre siden av kloden.
   Siden kontinentet Australia var så enormt stort og England lå så langt unna gikk det ikke så lang tid for immigrantene følte et behov for lokal selvstyre. New South Wales var den første kolonien i Australia som fikk en viss grad av selvstyre i 1823 og laget i 1855 sin egen grunnlov. I 1959 hadde alle koloniene/områdene, bortsett fra Western Australia, selvstyre. Australia ble en nasjon 1. januar 1901, da alle koloniene slo seg sammen. Landet var fortsatt en del av det brittiske samveldet, og behold mange kulturelle og legale band med Enland, men man var nå et selvstendig land med eget styre. Australia hadde da en befolkning på 1,795,873 mennesker.
   Den voldsomme tilstrømming av folk til Australia, og behovet for jordbruksprodukter og mineraler i England gikk sterkt utover den opprinnelige aborginale befolkningen, som ofte ble drept eller fortrengt fra sine boplasser og sitt land.
   Under både den første og den andre verdenskrig kjempet Australia sammen med engelskmennene, men det at USA beskyttet landet mot japansk invasjon under dem siste krigen gjorde at man endret litt retning. Man fulgte USA både i Korea-krigene og krigen i Vietnam.
   Immigrasjonen til landet etter verdenskrigene økte nesten proporsjonalt med behovet på verdensmarkedet etter råvarer, og man opplevde nesten en befolkningseksplosjon i 1980-årene hvor man tok i mot store mengder flyktninger fra Asia, spesielt Vietnam. I dag er flyktningpolitikken lang mer restriktiv og det å søke lykken "down under" er ikke lenger lett.
  Mer inngående om den australske historien kan man lese her:
www.austemb.org/history.htm

Til toppen

kultur
Aboriginal med didjeriduDet er nok få land hvor påvirkning fra omverdenen har satt så sterke spor som i Australia, på tross av at landet antagelig har verdens eldste kulturhistorie. Hulemalerier som minst er 30.000 år gamle tyder faktisk på at de aboriginale sto for verdens eldste sivilisasjon. Dessverre gikk det så ille at det nå bare er 380,000 aboriginale og Torresstred-øyboere igjen, og selv om Native Title Act ble vedtatt i 1993 kjemper Australias opprinnelige innbyggere i dag for sin identitet og sitt levebrød.
Den opprinnelige kulturen er så godt død takket være innflytelsen fra de europeiske immigrantene og engelsk styre, bare noen slangord og -vendinger har blitt adoptert.
Australia er i dag et av de mest urbaniserte land i verden - rundt 60 prosent av befolkningen bor i de 8 største byene: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Canberra, Darwin, Hobart.
   Sport og utendørsaktiviteter er veldig populært i Australia, og man har jo et klima som gjør man kan ferdes ute året rundt. En "Aussie" elsker sin "barbi"/BBQ - det å grille mat ute, gjerne sammen med gode venner. Ellers så gjenspeiler selvsagt matvanene i landet den smeltegryta av kulturer som immigrantene har tatt med seg.
I Australia er man også interessert i kulturelle aktiviteter som musikk og teater, og landet har fostret en del internasjonalt kjente artister og skuespillere.

Til toppen

økonomi
Australia er et land som er ganske langt framme økonomisk sett, noe som mye skyldes at man har tilgang på store ressurser. Mineraler, olje, kull, og gull utgjør størstedelen av landets eksport, og man produserer 95 prosent av verdens opaler. Australia er også verdens største ullprodusent og verdens største eksportør av storfekjøtt. Landet har 140 millioner sauer og 24 millioner okser/kuer!
Den største handelspartneren er Japan.
I de senere årene er også turismen blitt en vesentlig inntektskilde. Og det er det en god grunn til - for har Australia har det meste av flott natur og spennende aktiviteter!

Til toppen

styresett
Australia er et selvstendig land, men man er medlem av det brittiske samveldet den engelske dronningen regnes som statsoverhodet. Landet er også delt inn i 6 stater og 2 territorier, som har sine eget styre, flagg og emblem.
   Australia har parlamentarisme, med "House of Representatives (Lower House)" og "Senate (Upper House"). Antall seter i "House of Representatives" er 148, og de er delt mellom statene etter befolkningstall:: 50 fra New South Wales, 37 fra Victoria, 26 fra Queensland, 14 fra Western Australia, 12 fra South Australia, fem fra Tasmania, tre fra Australian Capital Territory (ACT) og en fra Northern Territory (NT). Representantene velges (minst) hvert tredje år.

Til toppen

religion
Rundt 75 prosent av befolkningen er kristne (26,1 % protestanter, 26 % romansk-katolsk) ), muslim står for 1 prosent, buddhismen også 1 prosent og jødedommen 0,5 prosent. De resterende prosentene utgjøres av forskjellige trosretninger.

Til toppen

tid
Australia har tre tidssoner: "Eastern Standard Time" er UTC pluss 10 timer, "Central Time" er UTC pluss 9.5 timer, og "Western Time" er UTC pluss åtte timer.

Til toppen

flagg

Australias flagg

Til toppenDet siste paradis


"Det Siste Paradis"

Boken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.

Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.

Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.


Paradiset jeg fant
"Paradiset Jeg Fant"

Etter eventyrseilasen i Coco Loco vendte Terje Dahl tilbake til sydhavet. Traff høvdingdatteren Emma Toematagi i det polynesiske landet Tuvalu og feiret bryllup i en måned.
"Skulle vi virkelig bygge vårt hjem på den ubebodd koralløya Motuloa, helt på verdens ende..?"

Klikk her for å lese utdrag fra boken.

Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr. 150,-
Klikk her for å lese om Terje Dahls andre bøker.

Mer om Terje Dahls sydhavsliv - klikk her.


Paradiset farvel!
"Paradiset Farvel!"
Terje Dahl bodde seks år i sitt sydhavsparadis. I et hus med tak av palmeblader og gulv av grus, to meter unna lagunen. Fisket hai, fanget kokosnøttkrabber og levde et Robinson Crusoe-liv uten aviser, biler, cola og TV. Helt til orkanene dukket opp...
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr. 150,-
Klikk her for å lese om Terje Dahls andre bøker.


Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her
.


I Vårt Billede
"I Vårt Billede"
En science-fiction bok hvor handlingen stort sett foregår på vår egen planet. En svært så menneskelig romfarer fra en annen planet crashlander på en sydhavsøy hvor folkene befinner seg på steinaldernivå. Med åpent sinn og ukuelig mot kjemper han for å komme seg tilbake til sine egne. Ingen lett oppgave - og vil han nå egentlig det?!

Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.130,-
Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.

Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
"Dødlig lagune"
En spenningsroman fra sydhavsmiljø.
Hvorfor prøvde den japanske turisten å skyte Torkild Kvernland med et harpungevær? Hvorfor trodde folkene på øya at han var et farlig spøkelse? Hva var lyset i sjøen? Og hva hadde Pearl Harbour med det hele å gjøre...?

Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.130,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls andre bøker.

Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her
.
Det siste paradis

"Det Siste Paradis"

Boken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.

Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.

Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
| forside | landet | bogjørenyttig | hør&se | artikler |