forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | kontakt |

Kiribati:
Hvem vant valget?

TitoValget i Kiribati er over, men det er usikkert hvem som vant valget. President Tito ble gjenvalg i andre valgomgang og sikret sitt mandat på Tarawa. Dette innebærer at han kan nomineres som presidentkandidat i januar. Ordningen i Kiribati er slik at parlamentet - ikke partiene - nominerer fire kandidater til presidentvalget. Så er det opp til folket å velge mellom en av de fire som alle må være medlemmer av parlamentet som på Kiribati heter Maneaba i Maungatabu. På norsk noe slikt som stor forsamling.
Allikevel er det klart at presidenten og hans regjering har opplevd et stort nederlag. Syv av regjeringsmedlemmene ble ikke gjenvalgt, og må derfor gå av. I alt tapte presidentens parti 14 mandat. Opposisjonspartiet vant flere plasser, og av dem som ble valgt med over 50 prosent av stemmene i første valgomgang er tidligere president Ieremiah Tabai og opposisjonslederen Harry Tong. Når det allikevel er usikkerhet om valgresultatet skyldes det en rekke nyvalgte representanter fra de ytre øyene som ennå ikke har tatt stilling til hvem de skal støtte.Blant de nye parlamentmedlemmene merker man seg Eribeta Tewareka, enke etter tidligere visepresident Tewareka Tentoa. Hun blir eneste kvinnelige medlem av parlamentet,og det er grunn til å anta at hun vil støtte den sittende regjering. Eribeta var i mange år leder for universitetssenteret på Tarawa, og er en meget moderne og progressivt innstilt dame. Hennes mann Tewareka Tentoa var en høyst respektert politiker, kjent for sterk omtanke for enkeltmennesker og de ytre distriktene i landet. Han døde under et møte i parlamentet for to år siden.
Blant dem som denne gang ikke stilte til valg var det mangeårige medlemmet for Tarawa Tabwea Teitiniman. Den tidligere speidersjefen i Kiribati er den som har oppnådd det største antall stemmer i Kiribatis historie. På 90 tallet ble han således valgt inn i parlamentet med nesten 80 prosent av stemmene i sin valgkrets. Teitiniman er en av de meget få parlamentsmedlemmer som har avslått ministerposter. Han har klart uttalt at hans jobb er å sitte i parlamentet, og ikke være gissel for noen regjering. Under dette polariserte valget har han altså valgt ikke å stille opp.
Hvordan man nå skal sikre seg støtte fra "løse fugler" i parlamentet, er ikke godt å si. Det kan ventes at regjeringen - som sitter på pengesekken - vil fri med både statsrådposter, lønnsomme "bein" og annet. Man husker Bikenibieu Paniau i Nabostaten Tuvalu som fore to år siden tok med hele nasjonalforsamlingen - unntatt to - som medlemmer i regjeringen. Hvorvidt Teburoro Tito vil følge dette eksempelet vites ikke. I Panieus tilfelle hjalp det ikke særlig. Regjeringen falt etter ett år allikevel.
Det har for øvrig vært nok av dramatikk under opptellingen av stemmer. Før annen valgomgang brøt det ut brann i kraftstasjonen på Tarawa. Det gikk rykter om sabotasje, og dette ryktet ble understøttet i en radiotale av president Titosom hevdet at det var regjeringsmotstandere som sto bak. Dette viste seg ikke å være tilfelle, politiet gjorde det klart at det hele skyldtes en teknisk feil. Av andre pittoreske innslag under valgkampen kan nevnes Brian Ormes innblanding. Ovenfor utenlandsk presse har Orme - en meget kontroversiell australier - fremstått som opposisjonens talsmann. Da undertegnede bodde i Kiribati ble jeg advart mot å ha noen befatning med Orme hvis jeg ville bo i landet. Han engasjerte seg på 80 tallet for Teburoro Titos kristeligdemokratiske parti, og har som eneste europeer prøvd å komme seg inn i parlamentet. Det gikk ikke. I 94 var han en meget sterk tilhenger av Teburoro Tito og tilsvarende motstander av Ieremiah Tabai, den tidligere presidenten som han nektet å hilse på. Nå har han tydeligvis svingt helt om og har engasjert som for Tabai og Tongs parti. Om opposisjonen egentlig har tjent noe på det, kan man ha sine egne meninger om.
Det er også værdt å merke seg at en av de mer kontroversielle regjeringstilhengere Patrick Tatireta ikke ble gjenvalgt. Den tidligere bartenderen i Betio Club har en fortid som fengelsfugl i Hawaii, hvor han har sittet inne i to år på grunnlag av en tvilsom voldtektsdom. Dette førte til at Tatireta ikke fikk visum til USA da han som medlem av samferdselskomiteen skulle forhandle om flyruter.
Det er nå opp til parlamentet å nominere 4 kandidater til presidentposten. Det er slett ikke sikkert at den sittende presidenten blir nominert. Det har skjedd før at framtredende politikere ikke har blitt nominert til posten, da de har manglet"venner" i parlamentet. Systemet med at parlamentet har enerett på å nominere presidentkandidater har blitt skarpt kritisert fra flere hold. I et demokrati er det vanlig at partier nominerer kandidater, men Kiribati er ikke noe typisk demokrati. Den politiske situasjon er fremdeles uavklart, og man kan vente seg mye dramatikk fram til parlamentets nominasjonsmøte i januar. Man får bare håpe at denne dramatikken utspiller seg innenfor de sedvanlige konstitusjonelle rammer. President Titos vilje til å utnytte en brannulykke til å spre rykter om opposisjonen lover ikke helt godt i så måte. Han er fremdeles Kiribatis president, og han er opplagt sterkt presset for å forsøke å beholde makten.

Helge Kongshaug

OBS: Alle de personer som her omhandles er folk jeg kjenner personlig.
Alle kronikker står for innsendernes synspunkter og meninger, som ikke nødvendigvis deles av "Sydhav på nettet".


Tips en venn : "Har du lest kronikken om valget i Kribati i sydhavet Sydhav på nettet?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

 Sydhav på nettet
Terje Dahl

forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | kontakt |