Forside
Fakta om Amerikansk Samoa
 

 


   FAKTA
  
pilkart
  
pilgeografi  
  pilklima
  pilspråk
  pilbefolkning
  pilhistorie
  pilkultur
  piløkonomi
  pilstyresett
  pilreligion
  piltid
  pilflagg


 pilBO
  pilhoteller
  pilbackpacker
  pilseilere

 pilGJØRE
  pilnatteliv    
  pilspise ute
  pilutflukter
  pilå se
  pilshopping
  pilhendelser
  pilsport
  pilbadeliv
  pilfiske
  pildykking  
  pilbryllup

 pilNYTTIG
  pilreisen dit
  piltid på året
  pilreise rundt
  pilvisum
  pilhelse
  pilsikkerhet
  pilbarn
  pildiverse
  piladresser
  pilinternett
  pillinker    
  pilbøker  

 pilHØR&SE
  pilmusikk
  pilvideo
  pilbilder

pilARTIKLER

 Landet
 Forside


  
  Sydhav
 
på nettet

kart
Amerikansk Samoa - klikk for større kart!

Ved å klikke på kartet kommer du til kart i større målestokk.

geografi
Amerikansk Samoa består av syv øyer som ligger like fjorten grader sør for ekvator.
Hovedøya heter Tutuila, mens Manua-øygruppen består av Tau, Olosega og Ofu.
Andre øyer er Aunuu, Rose og Swains øy. Privat eide Swains øy og ubebodde Rose er atoller (lave koralløyer), mens de andre er vulkanske øyer med fjell.

Til toppen

klima

Klimaet er tropisk, med temperaturer mellom 18-32°C. Det er varmest og våtest fra november til april. I hovedstaden Pago Pago har de 5000 millimeter nedbør i året.

Til toppen

språk
Det offisielle språket er engelsk, noe de alle fleste snakker. Man har også sitt eget språk, opprinnelig samoansk som er til forveksling lik det man finner på Western Samoa.

Til toppen

befolkning
Det bor 62,000 mennesker i Amerikansk Samoa. 89 % er polynesiere, 2 % er europeisk-amerikansk, det kommer 4 % fra Tonga og resten er litt av hvert.

Til toppen

historie
KanoIfølge gamle legender så er Samoa (Western og Amerikansk Samoa) verdens navle, det var her guden Tagaloa skapte verden og menneskene. Alle de andre øyene i Polynesia skal følgelig være bebodd av folk utvandret fra de samoanske øyene.
Mer vitenskapelig aksepterte teorier går ut på at folkene kommer fra sørvest Asia (Filippinene, Malaysia, Indonesia).
Den første europeer til å besøke øyene skal være den hollandske navigatøren Jacob Roggeveen, i 1772.
Etter det ble øyene ganske hyppig besøk av hvalfangere, pirater og rømte forbrytere, noe som etter hvert resulterte i at folkene ikke så på de hvite med særlig blide øyne.
De første misjonærene fikk føle både det ene og det andre, ikke minst John Williams (kom 1836) som etter å ha omvendt store skarer av innfødte endte opp som hovedretten på en tradisjonell fest!
Uansett - både England, USA og Tyskland opprettet handelsstasjoner på øyene, og i 1878 ble Pago Pago annektert av USA .
I 1889 underskrev de tre landene en pakt om at øyene skulle være uavhengige og styres an en lokal konge, men etter en intern krig året etter ble Tyskland og USA enige om å dele øyene mellom seg, mens England fikk Tonga og Salomonøyene som kompensasjon.
Høvdingene på Tutuila og Aunuu overleverte sine øyer til USA i 1900, mens Manuagruppen ble overlevert fire år etterpå.
I 1925 annekterte USA så Swains øy, og i 1960 godtok folkene en territorial grunnlov under USA (revidert 1967).

Til toppen

kultur
Jente i tradisjonell dansFolkene i Amerikansk Samoa er polynesiere, og selv om misjonærer og USA har hatt voldsom amerikansk innflytelse så er en del av kulturen bevart, spesielt vekk fra Pago Pago.
Det tradisjonelle systemet med en sjef for hele den utvidete familien eksiterer i aller høyeste grad enda.
Det er fortsatt en manndomsprøvde for mange gutter å tatovere seg, og kavadrikking brukes fortsatt ved seremonier.
Folkene elsker å feste, selv om dansetradisjonene ikke er så sterke som på mange av naboøyene. Tradisjonell dans finner nå sted nesten utelukkende for turistene på hotellene.
Kirken spiller også en stor kulturell rolle i Amerikansk Samoa, så gå i kirken eller ta det rolig på søndag!

Til toppen

økonomi
Selv om Amerikansk Samoa er et territoriale under USA så er det langt ifra noe rikt land. Man prøvde i mange år å modernisere landet etter et vestlig mønster, men da prosjektet mistet store bevilgninger i 1967 fikk utviklingen en bråstopp.
Man gikk så inn for en større grad av selvstyre, med valg og lokale guvernører. Dette har brakt øyene et skritt nærmere sin egen kultur og selvbestemmelsesrett.
Hermetikk fra fiskefabrikkene (tunfisk) er den største inntektkilden på Amerikansk Samoa, selv om mesteparten forsvinner til de amerikanskeske eierne av båter og fabrikker.
Turisme og håndarbeid bringer også inn en del penger, men man er selvsagt helt avhengig av økonomisk støtte fra USA.

Til toppen

styresett
Med annekteringen av Swains øy i 1925 ble Amerikansk Samoa et USA-territoriale, administrert under US Navy (marinedepartementet) til 1951, da Innenriksdepartementet overtok.
I 1960 godtok folkene en USA territorial grunnlov, som ble revidert i1967. Det ble etter hvert innført en større grad av selvstyre, med lokale guvernører som den utøvende makt.
Det første valget fant sted i 1977, men kvinner og vanlige folk hadde ikke lov til å stemme - og det har de enda ikke.


Til toppen

religion
I Amerikansk Samoa er 98 prosent medlem i den kristne kirken, som ble bygget opp av engelske misjonærer.
Kirken spiller en stor rolle i det daglige livet.

Til toppen

tid
Klokka på Amerikansk Samoa er GMT/UTC minus 11 timer.

Til toppen

flagg

Flagget

Til toppen

Hvordan ser det ut i Amerikansk Samoa?
Klikk her!
| forside | landet | bogjørenyttig | hør&se | artikler |